Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-01 08:45:17 przez system

Powiat: jest absolutorium mimo wielkiego zadłużenia

Podczas wczorajszej (30 VI) sesji Rady Powiatu przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Z zastrzeżeniami, dotyczącymi zwłaszcza wielkości zadłużenia, projekt obydwu uchwał poparły wszystkie kluby radnych.

- My realizowaliśmy ten budżet przez 11 miesięcy 2014 roku – skomentował radny Jacek Pająk, ex-starosta Powiatu Bocheńskiego – a wy mieliście tylko 1 miesiąc, żeby go nie popsuć. I to wam się udało!

Na te slowa ostro zareagował starosta obecny, Ludwik Węgrzyn. Stwierdził, że ironia jest niestosowana, zważywszy, że Powiat jest zadłużony na niebywałą kwotę 38 mln zł. Do tego jeszcze dochodzą liczne roszczenia o odszkodowania w związku z działalnością poprzedniego zarządu.

- Patrząc na plan inwestycyjny nowej ekipy, wierzę, że ten dług będzie się szybko zmniejszał! – zareplikował Jacek Pająk.

Sprawozdanie z wykonania budżetu spotkało się z przychylną opinią zarówno Regionalnej Izb Obrachunkowej jak i Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu. Ta ostatnia stwierdziła m. in. że „Zarząd (…) realizował dochody i wydatki budżetu zgodnie z zadami określonymi w ustawie (…) o finansach publicznych”, a także w zgodzie z ustawą o samorządach.

Dochody w roku 2014 zaplanowano na 104. 489. 103, 18 zl, a wykonano na sumę 103. 036. 741, 70 zł, czyli w 98, 61%.

Wydatki to wg planu – 107. 225. 321, 84 zł, wykonanie zaś – 104. 942. 741, 33, czyli – 97, 87%.

Przychody zaplanowano na 6. 056. 218, 66 zł, a wykonano 8. 558. 172, 69, czyli 141, 31%.

Rozchody zaplanowano na 3.320. 000, 0 i wykonano je w 100%.- My realizowaliśmy ten budżet przez 11 miesięcy 2014 roku – skomentował radny Jacek Pająk, ex-starosta Powiatu Bocheńskiego – a wy mieliście tylko 1 miesiąc, żeby go nie popsuć. I to wam się udało!