Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-13 10:01:23 przez system

Powiat oddaje do użytku kolejne inwestycje

Dokonano już odbioru technicznego przepustu w Leksandrowej, mostów w Trzcianie, osuwiska w Borównej (na zdjęciu) oraz przepustów w Bochni na ulicy Strzeleckiej.

W Leksandrowej w ramach wykonanych prac został wyremontowany nie tylko przepust, ale także poszerzono drogę na łuku w rejonie projektowanego obiektu. Koszt tego remontu to kwota 285 tysięcy.

Remont obu mostów w Trzcianie wyniósł ponad milion złotych. Na jeden z nich w 2009 roku otrzymaliśmydotację w wysokości 600 tys. zł. w ramach dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W ramach tej inwestycji wybudowany został zupełnie nowy most wraz z dojazdami- mowi starosta Jacek Pająk.Osuwisko w Borównej to inwestycja na kwotę prawie 4 milionów złotych. Wykonane tam zostało zabezpieczenie polegające na palowaniu, które ma przeciwdziałać poszerzaniu się osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi.

Na ulicy Strzeleckiej w Bochni w ramach prac modernizacyjnych, mosty zostały wymienione na przepusty, a droga została poszerzona do sześciu metrów. Zamontowane także barierki ochronne, wykonano odwodnienia oraz zabezpieczono dno potoku. Koszt modernizacji tych obiektów wyniósł ok. 500 tysięcy złotych.