Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-13 19:54:17 przez Czas2012

Powiat: ograniczenia w dostępie do urzędów

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego ograniczenia w dostępie do urzędów wprowadził także Urząd Powiatowy. Z przesłanych informacji wynika, że:

• Od poniedziałku będzie NIECZYNNY:
- punkt paszportowy w budynku starostwa
- punkt Narodowego Funduszu Zdrowia zlokalizowany w budynku starostwa

ZAWIESZONE zostaje osobiste udzielanie darmowe porady prawne we wszystkich punktach mieszczących się na terenie naszego powiatu.

• Od poniedziałku WSTRZYMANA jest kwalifikacja wojskowa – prosimy o niestawianie się w budynku PPSP w Bochni.

• Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa informuje, że w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych - wydłuża znacznie terminy związane z uzupełnianiem dokumentów oraz zapoznaniem się z aktami. Przypomina, że wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu 14 61 53 725.

• Geodeta Powiatowy odwołuje zaplanowane na wtorek spotkanie dotyczące projektu scalenia gruntów , które miało się odbyć w budynku komunalnym przy OSP w Rzezawie.

• Osoby zainteresowane rejestracją pojazdów, prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie, gdyż do odwołania tej wyjątkowej sytuacji nie będą stosowane i naliczane kary finansowe za niedopilnowanie obowiązku rejestracji .

• Od poniedziałku obsługa klientów w Wydziale Komunikacji, Geodezji i Ochronie Środowiska będzie możliwa po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Wydział Komunikacji
- w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów – 14 61 537 00 wew. 884,
- w sprawach dotyczących praw jazdy – 14 615 37 87

Wydział Geodezji:
Udzielanie informacji oraz umawianie się na spotkania w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych odbywać się będzie pod numerem nr tel. 14 615 37 33 lub poprzez pocztę e-mail: geodezja@powiat.bochnia.pl.
Wnioski należy składać poprzez pocztę e-mail: geodezja@powiat.bochnia.pl lub e-Puap.

W pokoju nr 23 będą przyjmowani interesanci (w sprawie wypisów, wyrysów, pozyskania materiałów zasobu, a także w przypadku zapoznania się z aktami spraw) po wcześniejszym umówieniu się  pod nr tel. 14 615 37 33.
pokoju nr 24 będą przyjmowani geodeci po wcześniejszym umówieniu się  pod nr tel. 14 615 37 33.

W pokoju nr 122 będą przyjmowani geodeci, projektanci, gestorzy sieci po wcześniejszym umówieniu się  pod nr tel. 14 615 37 33.

Wydział Ochrony Środowiska
Udzielanie informacji oraz umawianie się na spotkania w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych odbywać się będzie pod numerem nr tel. 14 615 37 02

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prosi o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie do spraw pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub telefonicznie. Każda wizyta musi być umówiona – tel. 14 611 71 84

• Powiatowy Urząd Pracy zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt do spraw pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa w PUP w Bochni. W innych wypadkach proszą o kontakt telefoniczy: 14 611 10 51 do 53, 14 611 19 54, emaila: krbo@praca.gov.pl, pup@powiat.bochnia.pl lub portalu praca. gov.pl, oraz platformy e-PUAP - adres skrytki : /12010/SkrytkaESP.