Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-03 14:39:27 przez system

Powiat: podpisano umowę na „schetynówki"

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy na realizację dwóch zadań drogowych tzw. „schetynówek” , które przebiegać będą przez południową oraz północną cześć powiatu bocheńskiego. Całkowita wartość zadań to 10 milionów złotych.

Pierwsza z „schetynówek”, o wartości ponad 5 milionów złotych, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększy płynność ruchu drogowego poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowania, budowie ciągów pieszych i rowerowych oraz oznakowania. Wymienione zostanie również oświetlenie, zamontują bariery ochronne. Wyremontowany zostanie przepust, wykonają zabezpieczenie przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz nowa nawierzchnia na długości ponad 5 km.

- Połowa kwoty na realizację południowej schetynówki pochodzi z budżetu państwa, pozostała część zostanie pokryta z budżetu powiatu bocheńskiego, ale również budżetu samorządów gmin Lipnica Murowana, Łapanów oraz Trzciana i Nowy Wiśnicz. Prace rozpoczną się w maju, a zakończenie przewidziane jest na 30 września 2015 roku – poinformował wicestarosta Józef Mroczek.

Druga „schetynówka” o wartości prawie 5 milionów złotych przebiega przez miejscowości Bochnia, Słomka, Krzeczów, Rzezawa, a swym zakresem obejmować będzie wykonanie progów zwalniających, skrzyżowania, chodników, oznakowania poziomego i pionowego. Zamontowane zostaną bariery ochronne, kasetony nad przejściem dla pieszych oraz nowe oświetlenie. Wyremontowany zostanie przepust, wysepka na skrzyżowaniu dróg oraz nawierzchnia na długości prawie 3 km.

- Na terenie przez który przebiegać będzie „schetynówka” północna zlokalizowane są dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz trzy przedszkola, do których uczęszcza łącznie 730 dzieci. Są także trzy kościoły, dwie świetlice, dwie remizy OSP, dwie biblioteki oraz dom kultury. Naprawa oraz wykonanie chodników w tych miejscach powinno w sposób zdecydowany poprawić jakość przejazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, korzystających z tych dróg. Ma to bardzo istotne znaczenie, gdyż przy wzroście natężenia ruchu te zagrożenia stają się coraz większe, a ilość pojazdów przemieszczających się rośnie w całym powiecie – mówił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Środki na realizację inwestycji pochodzą z Narodowego Programu Dróg Lokalnych, natomiast pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu bocheńskiego oraz miasta Bochnia i Rzezawy. W partycypowanie włączyły się również firmy Stalprodukt, Werner Kenkel oraz Spółdzielnia Mleczarska w Bochni.

Inwestycja rozpocznie się w połowie kwietnia, a zakończy we wrześniu.