Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-04 15:31:44 przez jj

Powiat: Podziękowania dla naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

W Starostwie Powiatowym w Bochni podczas posiedzenia Komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu lub zmian organizacji ruchu, uroczyście podziękowano za dotychczasową pracę członkowi komisji i naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bochni Jackowi Sobieckiemu.

Jacek Sobiecki zasiadał w komisji od 12 lat, jako Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego komendy Powiatowej Policji w Bochni. W minionym tygodniu przeszedł na emeryturę. W policji przepracował 30 lat. Podziękowania w imieniu samorządu powiatowego i komisji złożyli Wicestarosta Ryszard Drożdżak oraz członek zarządu Marek Rudnik.

Dziękujemy za wieloletni wysiłek podejmowany dla poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Bocheńskiego. Współpraca w komisji przebiegała w dobrej i merytorycznej atmosferze – mówił Wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Info: Starostwo Powiatowe