Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-02 10:59:26 przez system

Powiat: radni otrzymają tablety

Wkrótce wejdzie w życie zmieniony Statut powiatu Bocheńskiego. Za zgodą radnych znowelizowano go w w siedmiu punktach. M.in paragraf 14 pkt a) otrzyma brzmienie: „O sesji zawiadamia się wszystkich radnych, na piśmie lub pocztą elektroniczną (gdy radny wyrazi na to pisemną zgodę), co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia obrad (...)”

Dotychczasowy statut nie precyzował w jaki sposób radni mają być zawiadamiani o sesji, oraz jak mają być im dostarczane materiały na sesję. W praktyce dostarczano je w formie papierowej.

W związku z wprowadzeniem możliwości przekazywania informacji za pomocą internetu, Starostwo Powiatowe zobowiązało się też do zakupu tabletów tym spośród radnych, którzy wyrażą zgodę na korespondencję w formie elektronicznej i złożą zapotrzebowanie na tablet.
Kiedy rzecz miała być głosowana podczas ostatniej sesji RP, wystąpił radny Stanisław Bukowiec. Oświadczył, że on rezygnuje z tabletu - Pieniądze te lepiej byłoby przeznaczyć na doposażenie pracowni komputerowej w I LO – stwierdził, zachęcając w ten sposób, choć nie wprost, innych radnych aby poszli w jego ślady.

Jak się dowiedzieliśmy w Wydziale Obsługi Zarządu i Rady, od wtorku do dziś zapotrzebowanie na tablet złożyły 3 osoby spośród 23 radnych. Pozostali mają jeszcze czas do po Świętach.