Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-02 22:24:07 przez system

Powiat: "schetynówki" do końca listopada

„Schetynówki” na południu i północy powiatu, stabilizacja osuwisk w Rajbrocie i Żegocinie to w chwili obecnej najważniejsze inwestycje drogowe, realizowane na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Ponad 1,1 mln złotych wyniosła stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Rajbrocie. W ramach inwestycji drogowcy wykonali prace polegające na odbudowie rowu drogowego z umocnieniem dna, rozbiórce istniejącego przepustu i jego odbudowie, zabezpieczeniu skarpy i dna Uszwicy przez odbudowę koszy kamienno-siatkowych i progów oraz odbudowie zjazdów. Zabezpieczono również drogę poprzez wykonanie palowania i wzmocniono skarpę. Wyczyszczono rowy, odtworzono zniszczoną nawierzchnię drogową oraz odbudowano zjazdy.

W przypadku stabilizacji osuwiska w Żegocinie, którego koszt wyniesie prawie 1,1 miliona złotych wykonano pale oraz konstrukcję i mur oporowy, następnie odbudowana i zabezpieczona zostanie droga wraz z odwodnieniem.
Na terenie powiatu realizowane są prace przy modernizacji dwóch „schetynówek” za 10 milionów złotych. W ramach „schetynówki” północnej drogowcy wykonają progi zwalniające, skrzyżowania, chodniki na długości 3 km oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamontują bariery ochronne i kasetony nad przejściem dla pieszych. Wyremontują przepust, wymienią oświetlenie oraz nawierzchnię na długości prawie 3 km.

W przypadku „schetynówki” w południowej części powiatu powstaną wyniesione przejścia dla pieszych, skrzyżowanie, prawie 2 km nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz oznakowania. Wymienione zostanie również oświetlenie jak również zamontowane bariery ochronne. Wyremontowany zostanie także przepust, wykonane zabezpieczenie przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz nowa nawierzchnia na długości ponad 5,1 km.

Prace drogowe przy inwestycjach zakończą się w listopadzie.

- Na przyszły rok planujemy kolejne remonty w ramach „schetynówek”. Na ostatniej sesji Rada Powiatu podjęła dwie uchwały, pierwsza w sprawie przystąpienia wraz z Gminą Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Trzciana oraz Żegocina do realizacji zadania dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej w Kamionnej, Żegocinie, Lipnicy Murowanej, Rajbrocie, Bytomsku oraz Nowym Wiśniczu, Leksandrowej. Drugi wniosek natomiast zakłada przystąpienie wraz z Gminą Miasta Bochnia, Gminą Bochnia oraz Rzezawa do rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej w Zawadzie, Bochni, Pogwizdowie, Jodłówce, Siedlcu, Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni, Łazach i Jodłówce oraz zabezpieczenie w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2016 r. środków na realizację tych zadań – mówi starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.