Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-11-04 07:54:39 przez system

Powiat świętuje 10-lecie

W poniedziałek 3 listopada w podziemiach Kopalni Soli w Bochni odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu związana z 10-leciem odrodzenia samorządów powiatowych. Były oklaski, przemówienia, msza za samorządowców oraz koncert Kwartetu Arco. Jednym z ważniejszych gości był eurodeputowany, były premier Jerzy Buzek oraz prof. Michał Kulesza.

Wśród gości nie zabrakło posłów i senatorów, przedstawicieli Kurii Tarnowskiej, władz samorządowych i wojewódzkich, powiatowych i lokalnych. Obecni byli wójtowie gmin oraz władze miasta Bochni z burmistrzem Bogdanem Kosturkiewiczem i wiceburmistrzem Gustawem Kortą. Sesja poprzedzona została mszą świętą w intencji powiatu, która została odprawiona w kaplicy w kopalni soli. Msza św. w kaplicy w kopalni soliPodczas homilii, ks. Pralat Wiesław Piotrowski wspominał byłych i obecnych samorządowców, odniósł się do historii powiatu, a także podkreślił, że w pracy i powierzonych zadaniach nie można zapominać o ewangelicznych wartościach, których zachowywanie daje człowiekowi nie tyle powierzchowna radość co autentyczne szczęście. Podkreślił także by praca samorządowa służyła ludziom bo jest przede wszystkim służbą. Nawiązując często do wypowiedzi Jana Pawla II oraz do dokumentów Soboru Watykańskiego Drugiego zaznaczył, że porządek społeczny, jego rozwój powinien być nastawiony nieustannie na dobro osób ponieważ od ich porządku powinien być nastawiony porządek rzeczy — a nie odwrotnie. Jednym z ważniejszych cytatów było pamiętne wystąpienie Jana Pawła II w polskim parlamencie w 1999, które było skierowane do wszystkich władz na wszystkich szczeblach. Ojciec św. z wielka mocą zaakcentował wówczas, że wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być Jerzy Buzek w bocheńskiej kopalniofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajgier, który rozpoczął sesję od przywitania gości oraz krótkim przypomnieniu kształtowania się samorządności i władzy terytorialnej na przestrzeni wieków. Podczas sesji wygłoszone zostały dwa okolicznościowe przemówienia. Pierwszy — Rola samorządów powiatowych i reformy samorządowej w 1998 roku" i drugi: "10 lat powiatów — oczekiwania a rzeczywistość". Oba wygłoszone zostały przez dwóch głównych twórców tej reformy. Pierwszy przez prof. Jerzego Buzka, który w 1998 roku piastował funkcje premiera i wdrażał reformę w życie oraz drugi przez prof. Michała Kulesze, jednego z głównych osób odpowiedzialnych za przygotowanie całej reformy. Jerzy Buzek — były premier i obecnie europoseł, skoncentrował się na funduszach europejskich oraz rozwoju technologicznym Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Na temat reformy samorządowej mówił prof. Kulesza. Były premier mówił głównie o funduszach europejskich oraz o rozwoju technologicznymW swym przemówieniu przypomniał tło historyczne — od obrad okrągłego stołu, kiedy to zadecydowano o decentralizacji państwa po czasy obecne, w których powiaty borykają się z niewystarczającym dofinansowaniem i niewystarczającymi środkami na wykonywanie swych zadań. Zostało podkreślone, że chociaż sama reforma się powiodła to jednak nie dało się skonstruować ustawy tak by zabezpieczyć na funkcjonowanie powiatów odpowiednich, stałych środków. Podczas sesji zostały także wręczone odznaczenia "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" oraz okolicznościowe medale dla radnych wszystkich kadencji.