Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-28 20:49:14 przez system

Powiat: trudny budżet - czy będą zwolnienia?

Radni przyjęli projekt budżetu na 2013 rok

Jedną z najważniejszych spraw do przegłosowania, jaka stanęła przed radnymi powiatowymi był na piątkowej (28 grudnia) sesji projekt budżetu na 2013 rok. Nikt na sali nie ukrywał, że będzie to rok bardzo trudny i z tego powodu także budżet musiał być zaprojektowany tak, by sprostać trudnym czasom.

Budżet zaplanowano na 79 996 568 zł wydatków (przychody: 87 522 968 zł). Mimo, że budżet zakłada nadwyżkę dochodów w kwocie 7.526.400 zł to jednak będą one w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wiadomo więc, że przychody przyszłoroczne nie pozwolą na zrealizowanie wszystkich wydatków. O przychodach trudno z resztą mówić, mając na uwadze fakt, że finanse powiatu składają się tylko i wyłącznie z dotacji. Powiat nie ma żadnych własnych dochodów typu opłaty czy podatki nakładane lokalnie.

Trudności przysparza także tzw. indywidulany wskaźnik zadłużenia, co oznacza, ogólnie mówiąc, znaczne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i zadłużaniu się samorządów. Skutki tego rozporządzenia widać już było na dzisiejszej sesji. Na brakujące kwoty nie szukano możliwości kredytowania. Oszczędności szukano po stronie wydatków. Budżet skorygowano tak, że po stronie wydatków przeznaczonych na wypłaty dla pracowników samego starostwa zaoszczędzono kwotę 1 mln 200 tys. zł. Jest to kwota dość spora. Radny Ludwik Węgrzyn, komentując te cięcia wydatków podkreślał, że nie można zrealizować tego planu bez zwolnień. Ze źródeł bliskich starostwu pochodzą, jeszcze niepotwierdzone i nieoficjalne informacje, że prace może stracić ok. 20 pracowników.

Starosta Jacek Pająk oponował twierdząc, że zmniejszenie kadry polegać będzie na odchodzeniu pracowników na emerytury, a nie na zwolnieniach. Przedstawiono także plan reorganizacji wydziałów w starostwie powiatowym, co ma także doprowadzic do oszczędności na wymienioną kwotę. Duże cięcia czekają także szkoły. Wspomniano o zmniejszonych budżetach dla I i II LO w Bochni. I LO musi się liczyć z dotacją pomniejszoną o ok. 340 tys. zł. W drugim LO kwota zmaleje o 346 tys. zł. Ucierpią także inne inwestycje, szczególnie drogowe. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Za projektem budżetu, zaproponowanym przez władze starostwa, zagłosowało 18 radnych, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.