Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-26 20:00:50 przez system

Powiat wspiera OSP, choć nie wszystkie

Starosta Bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem wręczyli przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego promesy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie na łączną kwotę 60 tysięcy złotych, trafiło do 21 jednostek OSP.

  • Bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne. Dofinansowanie udzielone przez Zarząd Powiatu pozwoli poszczególnym jednostkom na zakup rzeczy czasami bardzo podstawowych, ale zdecydowanie poprawiających funkcjonowanie tych jednostek i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

W tym roku wsparcie trafi do druhów z: Rzezawy, Trzciany, Leszczyny, Siedlec, Łapanowa, Okulic, Proszówek, Baczkowa, Borku, Wyżyc, Borównej, Nieszkowic Małych, Rajbrotu, Bessowa, Sobolowa, Brzeźnicy, Łazów , Mikluszowic, Muchówki, Rozdziela i Bytomska. W ramach dofinasowania jednostki zakupią sprzęt ratowniczo – gaśniczy m.in. kamerę termowizyjną, ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie. Nowe wyposażenie w znacznym stopniu ułatwi działania ratownicze jednostek oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Bocheńskiej. Warto przypomnieć, że Powiat bocheński wspiera strażaków - ochotników od ponad 10 lat. W ciągu tego okresu 64 jednostki OSP otrzymały sprzęt za ponad 800 tysięcy złotych.