Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-29 10:52:50 przez system

Powiat wyemituje obligacje na 4,5 mln zł

Rada Powiatu podjęła wczoraj (28 kwietnia) decyzję o emisji obligacji, a także zasad ich zbywania i wykupu. 4.500 obligacji po 1000 zł każda ma zostać wyemitowanych jeszcze tego roku.

Dochód z tego przedsięwzięcia ma zostać przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań Powiatu: kredytów i wykupu obligacji emitowanych wcześnie. Zarząd Powiatu ma nadzieję, że dzięki obligacjom zadłużenie tej jednostki samorządowej zmniejszy się z końcem 2016 roku z 34 do 32%.

Obligacje te są w istocie formą kredytu zaciągniętego przez Powiat, jednak od pożyczki w banku różnią się przede wszystkim elastycznością gdy chodzi o termin wykupu. Podjęta uchwała daje np. możliwość wykupu obligacji przed terminem, w celu ich umorzenia. Terminy wykupu zostały skalkulowane tak, aby zapewnić płynność finansową Powiatu.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Będą emitowane w trybie ofert niepublicznej, dla podmiotów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Zarówno emisja jak i późniejszy wykup obligacji wraz z odsetkami ma być sfinansowana z dochodów własnych Powiatu.