Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-02-12 16:57:54 przez system

Powiat wystawia dwie działki w PSSAG na przetarg

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza dziewiąty przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Działki stanowią przedmiot własności lub wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego. W księdze wieczystej nr TR1O/00092510/1 w dziale II jako właściciel figuruje Powiat Bocheński.W księdze wieczystej nr TR1O/00094635/7 w dziale II jako właściciel figuruje Skarb Państwa, a użytkowanie wieczyste wpisane jest na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

Nieruchomości zlokalizowane są w strefie peryferyjnej miasta Bochnia, po północnej stronie ul. Partyzantów, w odległości około 2 km od centrum, w sąsiedztwie zakładów produkcyjno - usługowych (ulica Partyzantów w Bochni zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej gminnej, ok. 1,7 km w odległości drogowej od drogi wojewódzkiej nr 965, ok. 6,3 km w odległości od drogi krajowej nr 4, ok. 5,6 km od zjazdu z autostrady A4 odcinek Kraków – Tarnów tzw. węzeł Bochnia).

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ