Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-30 14:20:11 przez system

Powiat zakończył piątą schetynówkę

<html />

Poszerzona droga wraz z umocnieniem poboczy i czyszczeniem rowów o długości prawie 1,5 km, nowe i wyremontowane chodniki na długości 3,3 km, wymienione bariery drogowe, wybudowane i wyremontowane zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych i oznakowania - tak w skrócie wygląda kolejna zakończona przez powiat bocheński „schetynówka".

Władze Powiatu na czele ze starostą Jackiem Pająkiem oraz wójtowie gmin, przez które przebiega inwestycja przecinając symboliczną wstęgę zakończyli realizację piątej już inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dla mieszkańców południowej części powiatu to dobra wiadomość, gdyż w wielu miejscach powstały nowe chodniki, przede wszystkim przy szkole podstawowej w Rajbrocie, ale również w Trzcianie i Łąkcie Dolnej.

Remont ciągu dróg „Muchówka-Porąbka Iwkowska, Lipnica Murowana-Żegocina, Trzciana- Łąkta Górna” był konieczny ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, co przekładało się na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W analizie przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w okresie od stycznia 2010 roku do sierpnia 2011 na tej trasie doszło do 109 kolizji i 16 wypadków, w których zostało rannych 21 osób.

- Cieszę się, że rok po roku sukcesywnie udaje nam się modernizować kolejne kilometry dróg w powiecie, a dzięki współpracy z samorządami gminnymi ta skala się poszerza - mówi starosta Jacek Pająk. Za pomoc przy realizacji inwestycji starosta podziękował radnym powiatowym. - Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Pana Jarosława Marca, Wiesława Kukli, Piotra Krawczyka i Mieczysława Trojana mogliśmy uzyskać akceptację mieszkańców, co przyczyniło się do szybkiej realizacji – zakończył.

„Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 1447K Muchówka-Porąbka Iwkowska, 2075K Lipnica Murowana-Żegocina, 2095K Trzciana- Łąkta Górna” przebiega przez trzy gminy powiatu bocheńskiego i podzielona została na trzy etapy.

I Etap Gmina Lipnica Murowana
Muchówka - Porąbka Iwkowska na odcinku Granica Powiatu – Rajbrot, wykonano: remont skrzyżowania, remont chodnika na długości 30 mb, chodnik z kanalizacją deszczową na długości 155 mb, nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej na długości 1400 mb, remont zatoki autobusowej oraz nowe bariery na długości 85 mb.
Lipnica Murowana – Żegocina wykonano: remont chodnika na długości 30 mb, remont chodnika z kanalizacją deszczową długości 120 mb, oraz chodnik z kanalizacją deszczową na długości 225 mb.

II Etap Gmina Żegocina
Lipnica Murowana – Żegocina wykonano: chodnik z kanalizacją deszczową na długości 359,5 mb i remont istniejącej zatoki autobusowej.
Trzciana - Łąkta Górna na odcinku Trzciana – Łąkta Górna wykonano: chodnik z kanalizacją deszczową na długości 537 mb.

III Etap Gmina Trzciana
Trzciana - Łąkta Górna wykonano: chodnik z kanalizacją deszczową na dł. prawie 2 000 mb, nową zatokę autobusową i remont istniejącej zatoki, remont istniejącego przepustu, przejście dla pieszych z oświetleniem.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 4 miliony złotych w tym dotacja rządowa w wysokości 1 mln złotych, budżet powiatu bocheńskiego ok. 1,7 mln. złotych oraz wsparcie samorządów gminnych w wysokości ok. 1,2 mln złotych.