Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-29 17:10:55 przez system

Powiat zwycięzcą w konkursie "Przyjazna wieś"

Powiat bocheński może poszczycić się nagrodą "Przyjazna wieś ". Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni i powierzchni publicznej centrum wsi Łapanów", zrealizowany i złożony przez Powiat Bocheński " zdobył I miejsce w kategorii: infrastruktura techniczna.

W ramach projektu stworzono 9 zielonych ogrodów tematycznych (japoński, użytkowo-ziołowy, różany, ogród traw, nowoczesny z układem alejowym, wodny, naturalistyczny oraz 2 ogrody-place zabaw) wykonano ścieżki pieszo-jezdne, zmodernizowano miejsca postojowe oraz wykonano termomodernizację budynków szkoły, warsztatów szkolnych oraz Domu Kultury.

Do konkursu zgłoszonych zostało 5 projektów: 3 z zakresu infrastruktury społecznej i 2 z zakresu infrastruktury technicznej. 18 października złożone prace zostały ocenione podczas obrad Komisji Konkursowej, której skład został wyznaczony przez marszałka Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu było pokazanie najlepszych inicjatyw z zakresu infrastruktury zrealizowanych na obszarach wiejskich na terenie województwa małopolskiego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.

Konkurs "Przyjazna wieś" został zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Do udziału mogli zgłaszać się beneficjenci, którzy zrealizowali swój projekt na obszarze wiejskim przy udziale Funduszy Europejskich.