Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-03-28 00:42:29 przez KacperGlod

Powiatowa Rada Rynku Pracy zakończyła kadencję

Adam Korta Starosta Bocheński wspólnie z dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy Danutą Michałek wręczyli podziękowania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w związku z końcem kadencji 2019-2023 r.

Do zakresu działania Powiatowej Rad należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz sprawozdań z jego realizacji, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków i sprawozdań z ich wykorzystania.

Fot. Powiat Bocheński | Patryk Salamon

/media/user/images/upload/Marzec/Marzec 2023/DSC_4384_BB.jpg