Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-03 20:53:40 przez system

Powiatowa Rada Zatrudnienia zakończyła kadencję

Na zaproszenie Tomasza Całki - przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia, Jacek Pająk, starosta bocheński wziął udział w jej ostatnim posiedzeniu w spotkaniu podsumowującym kadencję Rady 2008-2012. Starosta bocheński podziękował członkom Rady za czteroletnią współpracę i zaangażowanie.

  • Chciałbym podziękować za aktywność i owocną pracę wszystkim członkom. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest ciałem doradczym i odgrywa dużą rolę przy podejmowaniu decyzji związanych z rozwojem i polityką rynku pracy w Powiecie Bocheńskim. Dzięki Państwa pracy Powiat Bocheński należy do obszarów o najniższej stopie bezrobocia w regionie – powiedział starosta.

W dowód uznania za czteroletnią kadencję przekazał na ręce członków Rady Zatrudnienia listy gratulacyjne i pamiątkowe książki.

Powiatowa Rada Zatrudnienia działa na mocy ustawy art. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do głównym zadań Powiatowej Rady Zatrudnienia należy m.in. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy i opiniowanie kryteriów podziału tych środków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych.