Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-05-18 14:23:37 przez KacperGlod

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Bochni

W komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Bazylice Mniejszej pw. Św. Mikołaja bpa.

W powiatowych obchodach wzięli udział, m.in.: Posłowie na Sejm RP: Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka, Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Stanisław Bukowiec, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego nadbryg. Piotr Filipek, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego Dh Łukasz Łach, Starosta Bocheński Adam Korta, Przewodnicząca Rady Powiatu Bocheńskiego Bernadetta Gąsiorek, Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Ryszard Drożdżak, Komendant Powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Janusz Potera, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce st. kpt. Robert Ulman, Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk, Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu płk. Paweł Jastrzębski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni dh Tomasz Całka, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu bocheńskiego, księża kapelani na czele z Kapelanem Powiatowym Związku OSP RP w Bochni ks. Stanisławem Szczygłem, poczty sztandarowe OSP.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotrowi Filipkowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mateusza Satołę. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów odegrano hymn państwowy i dokonano podniesienia flagi na maszt.

Zgromadzonych powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Jacek Ryncarz, który podziękował wszystkim strażakom za ich odpowiedzialną służbę, trud i poświęcenie a także wszystkim zaproszonym gościom i instytucjom wspierającym straż pożarną za dobrą współpracę.

Podczas uroczystości wręczenia Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączającej ponownie jednostkę OSP w Leszczynie w struktury KSRG dokonał Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek wraz z wicewojewodą małopolskim Ryszardem Pagaczem, Starostą Bocheńskim Adamem Kortą, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Jackiem Ryncarzem oraz Wójtem Gminy Trzciana Cezarym Stawarzem.

Ostatnim elementem uroczystości były okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, którzy złożyli również gratulacje i podziękowania wszystkim wyróżnionym i awansowanym. Wszyscy przemawiający życzyli także całej braci strażackiej ziemi bocheńskiej pomyślności, sukcesów w dalszej służbie oraz bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych.

Wręczone zostały również odznaczenia dla druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

KRZYŻEM ŚWIĘTEGO FLORIANA
Druh Janusz STAŃDO

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
bryg. Barbara KICA

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
st. bryg. Piotr GADOWSKI
mł. bryg. Mirosław MROCZEK
mł. kpt. Urszula KĘPA

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
asp. Tomasz ANIELSKI
asp. Robert TROJANOWSKI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami odznaczył:

SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
mł. bryg. Witold SAJAK
mł. kpt. Leszek TRĄBA
st. ogn. Jarosław OBRAŁ

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
st. kpt. Mateusz SATOŁA
asp. Robert SURMA
druh Krzysztof GANCARCZYK
druh Kazimierz KOŁODZIEJ

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniło:

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
druh Zdzisław GÓRSKI

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło:

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
druh Kazimierz SAJAK

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa małopolskiego wyróżniło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
kpt. Grzegorz GAC
druh Tomasz PACEK
druh Marek TRZÓSŁO

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
mł. asp. Robert JODŁOWSKI
druh Dawid GĄDEK
druh Tomasz KICKA
druh Piotr MAZANEK
druh Mateusz PRUCHNIK
druh Piotr ZACZYŃSKI

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
st. kpt. Mateusz SATOŁA
druh Tomasz CAŁKA
druh Sylwester DUDEK
Pan Krzysztof KOŁODZIEJCZYK
druh Bartłomiej PASZKOT
druh Kamil SEREMAK
druh Michał STAŃDO

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni wyróżniło:

ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ”
st. bryg. Piotr GADOWSKI
druh Mirosław SIUDAK
druh Marek BZDEK
Pan Henryk KOŁDRAS

DYPLOM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP
za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych

  • Pan Waldemar KUMOR

Rozkazem Personalnym Nr 409/kadr/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dniem 4 maja 2023 r. nadał stopień:

BRYGADIERA
mł. bryg. Barbara KICA

Rozkazem Personalnym Nr 467/kadr/22 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dniem 4 maja 2023 r. nadał stopień:

MŁODSZEGO KAPITANA
asp. Krzysztof SATOŁA
Rozkazem Personalnym Nr 1/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4 maja 2023 r. nadał stopień:

ASPIRANTA SZTABOWEGO
st. asp. Krzysztof GÓRKA

STARSZEGO ASPIRANTA
asp. Jacek KRAWCZYK
asp. Grzegorz NOWAK

ASPIRANTA
mł. asp. Grzegorz GOĆFIN
mł. asp. Bartosz WILK

Rozkazami Personalnymi Nr 1/2023 oraz Nr 2/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4
maja 2023 r. nadał stopień:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA
ogn. Wojciech GORCZYCA

OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Mateusz TWORZYDŁO

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
st. sekc. Artur STRZYŻ

STARSZEGO SEKCYJNEGO
sekc. Damian CYBURA
sekc. Sławomir DZIEWIŃSKI

SEKCYJNEGO
st. str. Krystian MOCHEL
st. str. Bartłomiej SIUDAK
st. str. Łukasz ZGŁOBICKI

Fot i info: Starostwo Powiatowe w Bochni | P. Salamon