Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-17 20:07:45 przez system

Powiatowo-gminnej wojenki ciąg dalszy

Pani Lucyna Płaczek, sekretarz gminy Bochnia, przesłała na nasz adres, w celu, jak to ujęła „pełnego ukazania Czytelnikom sprawy” kopię pisma wójta gminy Bochnia, skierowanego do wojewody małopolskiego.

Pismo starosty Pająka jest, w opinii pani sekretarz „histeryczną reakcją szefa najkosztowniejszego w Małopolsce samorządu powiatowego na zarzuty złego wykonywania zadań powiatowych i rządowych. Ale brak w nim odpowiedzi na te zarzuty.

Pan Pająk chce odwrócić uwagę mieszkańców Ziemi Bocheńskiej m.in. od patologii w starostwie i dramatycznej sytuacji w szpitalu, za które odpowiada on, jako starosta i lokalny szef PO”.

Oto treść wspomnianego pisma:

Pan Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski
Ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

Nasz znak: BUD. 6745.63.2014 Bochnia, dnia: 30.05.2014r.

Szanowny Panie Wojewodo

Uprzejmie informuję, że działający w Pana imieniu – w imieniu Skarbu Państwa Starosta Bocheński Jacek Pająk odmówił wydania zgody na przejście przez działki nr 298 i 432/2 w Ostrowie Szlacheckim, stanowiącymi własność Skarbu Państwa projektowaną przez Gminę siecią kanalizacyjną, którą Gmina zamierza realizować z własnych środków.

Decyzja ta jest nieracjonalna, gdyż dotyczy działek zajętych przez potok Gróbka, pod którym zaplanowaliśmy przejście siecią kanalizacyjną ściśle wg. wytycznych zarządcy potoku tj. Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Społeczeństwo i samorząd Gminy Bochnia zbulwersowane są brakiem odpowiedzialności Starosty Jacka Pająka w zarządzaniu powierzonym mu mieniem Skarbu Państwa, gdyż jego decyzja traktowana jest powszechnie jako zwykła złośliwość i utrudnianie Gminie realizowania statutowych obowiązków, do których należy między innymi budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W świetle zaistniałej sytuacji zmuszeni byliśmy wszcząć procedurę ograniczenia z korzystania z przedmiotowych działek w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli tzw. przymusowe wejście w teren. Procedura ta potrwa jednak bardzo długo i niewątpliwie skutkować będzie marnowaniem publicznych pieniędzy.

W tej sytuacji wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie nadużywania przez Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka kompetencji związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Jednocześnie proszę o wyłączenie Starosty Bocheńskiego z postępowania administracyjnego i wydanie pozytywnej decyzji przez Pana Wojewodę jako organu właściwego.

Z poważaniem:
Wójt Gminy Bochnia
/-/ Jerzy Lysy

Otrzymują:
1. Adresat
Do wiadomości:
1. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
2. Sołtys wsi Ostrów Szlachecki
3. Sołtys wsi Gawłów
4. Radni Gminy Bochnia
5. Radni Powiatu Bocheńskiego