Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-05-31 15:48:23 przez system

Powstaje druga strefa gospodarcza

<html />

Rada Miasta Bochni w czwartek 31 maja jednogłośnie przyjęła uchwałę ws. przystąpienia wraz z Powiatem Bocheńskim do projektu partnerskiego pn.: „Utworzenie Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni (PSSAG) i zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu.

Obecny na sesji starosta Jacek Pająk w swoim wystąpieniu przekonywał radnych miejskich do poparcia i przystąpienia do inicjatywy powiatu.

- Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej to inicjatywa, która przyczyni się do rozwoju nie tylko Powiatu, ale i Miasta Bochnia. Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej to nie tylko mniejsza liczba osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy, ale także rozwój firm i większe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków. Nasza inicjatywa pozwoli również przełamać barierę psychologiczną wśród osób niepełnosprawnych m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej przed podejmowaniem zatrudnienia – przekonywał Jacek Pająk.

Rada Miasta odniosła się przychylnie do tej inicjatywy.

Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej powstanie na 5 hektarowym terenie przy ul. Partyzantów. Projekt został podzielony na kilka etapów: przygotowanie terenów pod inwestycje oraz udostępnienie terenu przedsiębiorcom i podmiotom gospodarczym. Całkowity koszt inwestycji szacowana jest na 4 231 741,20 zł. Wkład Gminy Miasta Bochnia to 259 448,82 zł.