Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-26 15:11:50 przez system

Powstaje Zespół Szkół Nr 4 w Bochni

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 4 w Bochni. Zespół powstanie z połączenia II Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Medycznego.

Jednym z argumentów zarządu powiatu, przemawiającym za powstaniem Zespołu Szkół Nr, 4 była możliwość uzyskania środków unijnych na szkolnictwo zawodowe. Radni jednak nie przyjęli tego argumentu twierdząc, że nie jest do tego potrzebne łączenie dwóch szkół. Środki unijne może uzyskać tylko Studium Medyczne niezależnie od tego, czy będzie ono placówką samodzielną czy też będzie działało w zespole szkół. Licea na środki unijne nie mają szans gdyż te ich nie przewidują. Jedną z przyczyn utworzenia nowego zespołu jest także (albo przede wszystkim) bardzo słaby nabór do II LO w Bochni. Wicestarosta Tomasz Całka podkreślił, że jest to szkoła deficytowa. Przy takim naborze uczniów jak obecnie powiat może dokładać do placówki nawet 900 tys. Obecnie z trudem utworzone zostaną tam dwie klasy. Podobnie było w zeszłym roku. Zwolniono w sumie 18 nauczycieli.

Dużą radość z faktu utworzenia nowego zespołu szkół wyraziła obecna dyrektor Ewa Rachfalik. Zaznaczyła, że jej planem jest utworzenie w nowej placówce nowych kierunków i klas technicznych oraz zatrudnienie nowych nauczycieli. Nie będą to jednak kierunki, które stanowiły by konkurencję do kierunków, jakie prowadzą inne szkoły. Jakie to będą kierunki? – dyrektor jeszcze nie ujawniała. Data rozpoczęcia nauki to wrzesień 2015 roku.