Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-15 17:39:48 przez system

Powstaną nowe miejsca parkingowe przy dworcu PKP

W środę 15 stycznia w Tarnowie burmistrz Bochni Stefan Kolawiński podpisał wraz z Romanem Ciepielą – wicemarszałkiem województwa małopolskiego - pre-umowę dla projektu „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Bochnia” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO.

/media/data/upload/Styczen/2014/park&ride.jpgProjekt otrzyma współfinansowanie ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat C. Regionalna sieć kolejowa.

Całkowita wartość projektu: 12 632 961 zł
Wysokość dotacji: 8 758 810 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięcia obejmuje:
W ramach inwestycji przewidziano budowę węzła integracyjnego, ułatwiającego mieszkańcom Bochni i przyjezdnym korzystanie z Kolei Aglomeracyjnej. W ramach węzła przewidziano budowę przede wszystkim:

• parkingu Park& Ride - który będzie obiektem czteropoziomowym, mającym 192 miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
• parkingu Bike & Ride – tj. parkingu naziemnego z zadaszonymi stanowiskami dla 40 rowerów, 24 motocykli lub skuterów,
• zatok postojowych dla samochodów osobowych (Kiss & Ride), umożliwiających bezkolizyjne zatrzymanie się pojazdu podwożącego pasażera,
• stanowisk przyjazdowych busów miejskich i regionalnych,

Projekt jest jednym z projektów pilotażowych realizowanych w porozumieniu z Województwem Małopolskim, dotyczących budowy parkingów Park & Ride w ramach systemu transportu zbiorowego (regionalnego). Parkingi zostaną objęte systemem informatyczno-zarządzającym, budowanym przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn.: „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim” (MKA).

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w obsłudze ruchu aglomeracyjnego oraz integrację komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną.

Planowany projekt posłuży zwiększeniu efektywności organizacji transportu zbiorowego i przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego miasta oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Utworzenie węzła przesiadkowego położonego w pobliżu stacji kolejowej pozwoli zintegrować różne rodzaje transportu zbiorowego.