Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-15 15:19:27 przez system

Powstanie kolejna, tym razem gminna, strefa?

<html />

Istnieje możliwość, że po miejskiej i powiatowej powstanie trzecia strefa aktywności gospodarczej, zlokalizowana tym razem na terenie gminy Bochnia, a konkretnie w Damienicach.

Tereny, o łącznej powierzchni około 70 hektarów, znajdują po obu stronach drogi Proszówki – Damienice – Kłaj na niezabudowanym obszarze między autostradą a torami kolejowymi. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy tereny te zapisane są pod lokalizację Parku Przemysłowego Damienice-Cikowice.

Nie są to jednak tereny gminne, a należą do ponad stu różnych prywatnych właścicieli, co bardzo komplikuje sprawy scalania należących do nich działek i sprzedaży ich inwestorom. Władze gminy usiłują stworzyć jedno przedstawicielstwo właścicieli działek, które w imieniu ogółu będzie prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Na razie udało się podzielić teren całego projektowanego Parku na siedem obszarów, których właściciele wspólnie ustalać będą przeznaczenie swoich działek i cenę sprzedaży. Gmina deklaruje też pomoc w sprawach regulacji własności i działania marketingowe.