Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-12-18 11:38:45 przez Czas2012

Prace nad łącznikiem z autostrady rozpoczęte

Symbolicznym wbiciem "pierwszej łopaty" rozpoczęto wczoraj (17 grudnia) prace budowlane I etapu łącznika autostradowego.

Już wkrótce kierowcy będą mogli przejechać nowym odcinkiem drogi łączącym autostradę A4 z Bochnią. I etap długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji ma powstać w połowie 2021 roku. Wczoraj dokonano symbolicznego wbicia łopaty.

W wydarzeniu tym uczestniczyli samorządowcy oraz przedstawiciele wyższych instytucji i firm: m.in. Stanisław Bukowiec Poseł na sejm na RP, wicemarszałek Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Adam Korta Starosta Bocheński, Bernadetta Gąsiorek Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni, Piotr Dziurdzia Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Stefan Kolawiński Burmistrz Bochni, Marta Maj dyrektor ZDW, Robert Górecki zastępca dyrektora ds. inwestycji ZDW, Tomasz Tomala szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury, Piotr Dziurdzia Radny Sejmiku Wojewódzkiego.

Przez kilkanaście lat czyniono starania, zabiegi, aby w końcu wykonać drogę, która ma łączyć autostradę nr 4 z drogą krajową nr 94. Udało się to w tym roku. Dzisiaj szczęśliwie będziemy mogli tę inwestycję rozpocząć. Samo rozpoczęcie inwestycji to jeden element, natomiast przygotowanie inwestycji to jest bardzo długi proces. Pamiętam jak pierwsze rozmowy, działania, były podejmowane za ówczesnego burmistrza Wojciecha Cholewy, kiedy jeszcze nie została wybudowana autostrada a już zaczęto mówić o drodze, która miała łączyć autostradę z drogą krajową nr 94. To również działania, które czynił ówczesny burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz. Ówcześni starostowie: Jacek Pająk, Ludwik Węgrzyn, ale również obecny pan burmistrz Stefan Kolawiński. Te działania wszystkich samorządów na przestrzeni kilkunastu lat doprowadziły do tego, że dzisiaj spokojnie możemy rozpoczynać tę inwestycję. Cieszę się, że również jestem w tym gronie. Wcześniej zajmowałem się infrastrukturą powiatową i też w jakiś sposób uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu – powiedział Starosta Bocheński Adam Korta.

W ramach pierwszego etapu inwestycji planowane jest wykonanie połączenia od węzła autostradowego z Bochni do ul. Krzeczowskiej. Wybudowana zostanie nowa droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach realizowanego zadania zostaną zbudowane między innymi: ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi i ul. Smyków oraz przekładanego odcinka drogi powiatowej nr 1424K, rondo na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ul. Krzeczowską, skrzyżowania rozbudowywanej drogi powiatowej 1424K z odcinkiem drogi, budowa mostów jednoprzęsłowych M1 i M2 nad rowami melioracyjnymi, budowę przepustu P1 na rowie melioracyjnym, budowę placu do zawracania w ciągu odcinka drogi powiatowej nr 1424K przewidzianego do zmiany na odcinek drogi gminnej, przebudowę lub rozbudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do dowiązania do przedmiotowej drogi.

Łączna długość realizowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi niecałe 2 km. Łączna wartość inwestycji wynosi 40 mln zł. Prace budowlane prowadzi firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Sprawa budwy drugiego etapu łącznika wciąż jest nierozstrzygnięta. Inwestycję skutecznie blokuje jeden z mieszkańców, wspierany przez sąsiadów, pokrzywdzony przez władze planujące przebieg drogi przez jego posiadłość. W wyniku realizacji drugiego etapu prac straciłby i dom i gospodarstwo. Władze jak dotąd nie zaproponowały satysfakcjonującego dla niego rozwiązania. Drugi etap budowy łącznika wiązał by się z wyburzeniem 14 budynków gospodarczych, jednego domu handlowego oraz trzech domów prywatnych.

pw

Foto: Łukasz Chojecki UM
Info: Powiat Bocheński