Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-07-09 16:15:13 przez Czas2012

Prace przy drogach w w Nieszkowicach i Stradomce

Trwają prace za blisko 3,5 miliona złotych, przy rozbudowie dróg powiatowych w Nieszkowicach Małych i Stradomce. Do tej chwili drogowcy poszerzyli jezdnię do 6 metrów, położyli na niej warstwę profilową i wiążącą, umocnili rowy korytkami i ażurami jak również wykonali zjazdy indywidualne oraz mur oporowy.

Pozostałe prace to położenie ostatniej warstwy asfaltowej, poboczy oraz oznakowania zarówno poziomego jak i pionowego – informuje Starostwo Powiatowe.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość prac to prawie 3,5 miliona złotych z czego ponad 1,8 miliona to dofinansowanie, ponad 800 tysięcy to wkład powiatu bocheńskiego, a 796 tysięcy to wkład gminy Bochnia.

Jak zapewniają inwestorzy inwestycja zostanie zrealizowana do końca września.