Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-17 00:35:02 przez system

Prawa i Sprawiedliwości start w wyborczy bój

W czwartek 16 października – równo miesiąc przed wyborami - swą kampanię zainaugurował jeden z najpoważniejszych pretendentów do zwycięstwa w Bochni, jakim jest komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

W sali kina Regis spotkało się około 100 osób, w tym kilkudziesięciu kandydatów na radnych z listy PiS. Gośćmi honorowymi konwencji byli małopolscy parlamentarzyści: senator Maciej Klima, posłowie Michał Wojtkiewicz, Edward Czesak i Włodzimierz Bernacki. Ten ostatni dokonał wprowadzenia do tematyki, związanej z wyborami, zachęcając do pójścia do urn i wybrania kandydatów, rekomendowanych przez PiS.

Po nim głos zabrał gospodarz spotkania, Piotr Dziurdzia, który przypomniał drogę do zjednoczenia sił bocheńskiej centroprawicy. Obecnie, jak wyliczał, ze wspólnej listy PiS startują zarówno członkowie jak i sympatycy tego ugrupowania, ale też członkowie „Solidarności”, Prawicy Rzeczypospolitej, Solidarnej Polski, Klubu Gazety Polskiej czy Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego.
Zasadniczą częścią spotkania były prezentacje kandydatów. Jako pierwszych przedstawiono kandydatów do sejmiku samorządowego: Barbarę Gąsiorek i Józefa Mroczka. Po nich na scenę wyszli kandydaci do Rady Powiatu ze wszystkich 5 okręgów, na jakie podzielono
cały powiat, a na samym końcu kandydatów do Rady Miasta.

Kulminacyjnym momentem konwencji było wystąpienie programowe kandydata na urząd burmistrza miasta – Jana Balickiego. Jak stwierdził na samym początku: „nasz program, obejmujący osiem grup zadań, koncentruje się głównie na rozwiązywaniu bieżących problemów i przede wszystkim na podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Lepsze drogi, chodniki, działanie instytucji samorządowych są tylko środkiem prowadzącym do tego celu. W rozsądnych proporcjach program skupia się również na działaniach perspektywicznych, czy nawet wizjonerskich, ukierunkowanych na rozwój naszego miasta. Niektóre z nich wymagają consensusu społecznego i wieloletnich, konsekwentnych działań, gdyż nie jest możliwa ich realizacja w jednej kadencji, dla niektórych zamierzeń nawet dwie kadencje to zbyt krótki okres czasu”.

Wspomniane osiem obszarów to: polityka społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie, przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, Komunikacja i infrastruktura miejska, gospodarka i środowisko, edukacja i opieka przedszkolna, Kultura, sport i rekreacja oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wród wielu rozwiązań szczegółowych odnaleźć można poszerzenie Bocheńskiej Kaety Rodziny także do rodzin mniej licznych niż wielodzietne., doprowadzenie do realizacji strategicznych rozwiązań komunikacyjnych – łącznika z A4 i dokończenie drogi KN-2, poprawa komunikacji w rejonie galerii Rondo, budowa wielopoziomowego parkingu w rejonie centrum miasta i obok dworca PKP, przygotowanie ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż Babicy, remont drogi wzdłuż Raby między mostami, zagospodarowanie terenu po remoncie mostu, przygotowanie planu drogi wzdłuż Raby, od łącznika z A4 do ul. Partyzantów, opracowanie Kompleksowego planu rewitalizacji Śródmieścia i obiektów pokopalnianych, opracowanie planów rozwojowych Biblioteki, modernizacja stadionu i unowocześnianie obiektów sportowych na terenie miasta, przygotowanie na okres zimowy lodowiska czy wreszcie przeznaczenie 1% wydatków miasta na zadania wynikłe z budżetu obywatelskiego.

Na spotkaniu zaprezentowano także spot wyborczy komitetu, jego strony internetowe (osobna dla kandydatów na radnych, osobna na kandydata na burmistrza) oraz logo – napis „Bochnia” ze stylizowaną na kształt serduszka literką „o”