Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-18 15:24:04 przez system

Prawie 1000 osób skorzystało z porad prawnych

W 2016 roku udzielono blisko 1 000 darmowych porad prawnych w czterech punktach, zlokalizowanych na terenie Powiatu Bocheńskiego. Realizowana pomoc stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat.

Najwięcej, bo 513 porad udzielono w punkcie, znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Bochni, 204 porady udzielono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, natomiast punkty zlokalizowane w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana i Drwini cieszyły się niemal porównywalnym zainteresowaniem, z tego pierwszego skorzystało 118 osób, a z drugiego 116.

- Darmowe porady prawne przeznaczone są dla osób, które z różnych powodów - wieku, biedy, choroby, wypadku - znalazły się w sytuacji kryzysowej. Przede wszystkim do osób, których nie stać z różnych względów na zapłacenie prawnikowi. Jednak osoba, która zwraca się o taką pomoc musi swoją trudną sytuację życiową udokumentować np. pokazać zaświadczenie o pobieraniu zasiłku - wyjaśnia Ludwik Węgrzyn.

Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego zainteresowani pomocą, to przede wszystkim kobiety, powyżej 65 roku życia , szukające porad, związanych głównie z prawem rzeczowym, cywilnym, spadkowym czy administracyjnym. Najwięcej porad udzielono w listopadzie.