Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-04 19:20:57 przez system

Prawie 7,5 miliona dotacji dla bocheńskich samorządów

Powiat bocheński znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na dwie "schetynówki" otrzyma łącznie prawie 5,5 miliona złotych.

Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy, budowy i remontu ciągu dróg powiatowych Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska)– Niedzielska, droga powiatowa Bochnia (ul. Karolina, ul. Wygoda, ul. Krzyżanowicka) – Słomka, droga powiatowa Bochnia-Uście Solne, Baczków, droga powiatowa Ostrów Królewski – Rzezawa, droga powiatowa Krzeczów – Grądy, droga powiatowa Rzezawa – Brzeźnica na długości odcinków dróg 5, 43 km. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 5,5 miliona złotych, z czego połowa zostanie dofinansowana.

Natomiast drugi wniosek, którego dotacja wyniesie prawie 3 miliony złotych dotyczy przebudowy, budowy i remontu ciągu dróg powiatowych Siedlec, Stradomka, Nieznanowice, Uszew-Nowy Wiśnicz- Nieznanowice, Sobolów- Ubrzeż, Leszczyna – Wieruszce, Leszczyna –Nowe Rybie, Żegocina – Kamionna, Lipnica Murowana – Połom Duży, Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana, Kobyle – Lipnica Górna, Kopaliny Stary Wiśnicz na długości 7, 76 km.

Dwa miliony złotych dla Bochni

Na 12 miejscu na liście rankingowej znalazł się wniosek Bochni. Projekt obejmuje ciąg ulic: ul. prof. F. Bujaka, ul. Kurów, ul. Widok, ul. H. Sienkiewicza, ul. Sądecka, ul. Kiernika, ul. T. Kościuszki, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Kraszewskiego, ul. Sutoris, ul. Solna, ul. Rynek.

Wartość inwestycji wynosi 4 108 398 zł, a dofinansowania 2 054 199 zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
- remontu nawierzchni asfaltowej ze wzmocnieniem,
- odcinkowy remontu kanalizacji opadowej,
- odcinkowy remont poboczy drogowych,
- odcinkowy remont podbudowy drogowej,
- remontu krawężników betonowych,
- ciągów pieszych,
- w miejscach nieoświetlonych montaż lamp solarnych drogowych.

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu takich jak:
- przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem,
- bariery drogowe,
- łańcuch zabezpieczające,
- progi zwalniające,
- kaseton nad przejściem,
- oznakowanie poziome pasów ruchu,
- linie krawędziowe,
- bariery drogowe,
- wprowadzenie oznakowania ruchu pieszych zarówno pionowego jak i poziomego,
- linie poziome separacyjne w obszarze przejść oraz skrzyżowania,
- remont sygnalizacji świetlnej.

Na realizację Programu w roku 2015 dla Małopolski zaplanowano kwotę 71 mln 460 tys. złotych.