Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-24 19:48:44 przez system

Prawie pół miliona na program dożywiania

Dzisiaj w Urzędzie Miasta w Bochni miało miejsce posiedzenie komisji rodziny, zdrowia i opieki społecznej. Gościem podczas obrad był prezes Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Norbert Paprota. Mówił on o prowadzonym w Bochni projekcie dożywiania dzieci jak i osób dorosłych.

W roku ubiegłym liczba osób objętych projektem dożywiania na terenie Bochni wynosiła 1006 ludzi. Z samego tylko posiłku korzystało 419 osób: 64 dzieci do siódmego roku życia, 283 młode osoby do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 72 osoby dorosłe, które gorące posiłki pobierają z jadłodajni znajdującej się przy Bazylice Św. Mikołaja.

Miasto do każdego posiłku dopłacało w 2013 roku 1,80 zł. W tym roku kwota ta wynosi 2,00 zł. Z zasiłków tzw. celowych na zakup żywności skorzystało natomiast 794 osoby. Zasiłki te są wyliczane według wzoru: liczba dni w miesiącu x 2,50zł.

Gmina Miasto Bochnia na cel dożywiania dostaje, co roku dofinansowanie z budżetu państwa. Do końca ubiegłego roku kwestia dotacji oraz rozliczenia się gminy i budżetu państwa wyglądała tak, że regulowała ją ustawa o ustanowieniu wieloletniego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania z 29 grudnia 2005 roku. Projekt tej ustawy w tym roku nie został jednak podjęty. W związku z tym zgodnie z uchwałą rady ministrów gminy mogą od państwa otrzymać dotacje tylko wtedy, kiedy wprowadzą uchwałę o podwyższeniu progów dochodowych dla osób, które korzystają z tej pomocy. Jeśli miasto Bochnia takiej uchwały by nie wprowadziła oznaczać to będzie, że programowi projektu dożywiania mogą podlegać osoby samotne niemające więcej dochodu niż 542 zł. oraz osoby w rodzinie niemające więcej „na głowę” niż 456 zł. Jeśli natomiast miasto taką uchwałę wprowadzi z posiłków będą mogły skorzystać osoby samotne, których dochód nie przekracza 813 zł. oraz osoby żyjące w rodzinach, które nie mogą liczyć więcej niż na 684 zł. w ciągu miesiąca na jednego jej członka. (w tamtym roku z programu dożywiania mogły skorzystać osoby o podanych powyżej wyższych dochodach miesięcznych na osobę)

Koszt programu dożywiania w naszym mieście w 2013 roku wynosił 412 tys. zł., z czego środki własne stanowiły 138 tys. zł. a środki z dotacji 274 tys. zł.

Na rok bieżący wartość złożonego wniosku szacowana jest na 450 tys. zł., z czego środki własne z budżetu gminy to jest 150 tys. zł., natomiast środki, które mają zostać pozyskane z dotacji wynoszą około 300 tys. zł.

Radni komisji rodziny, zdrowia i opieki społecznej zgodzili się poprzeć wniosek o sporządzenie uchwały. Mimo, że to końcówka stycznia, jeśli zostanie sporządzona ma obowiązywać od pierwszego dnia 2014 roku. Według radcy prawnego można, bowiem taką uchwałę podjąć wstecz.