Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-02-28 13:38:13 przez jj

Prezes MPWiK Zbigniew Rachwał wyróżniony

Podczas corocznego spotkania gospodarza miasta z okazji rocznicy Lokacji Bochni nagrodą Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel) burmistrz wyróżnił Zbigniewa Rachwała – prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni.

Treść laudacji Burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego:

/media/user/images/upload/loga/Osoby/Zbigniew_Rachwal_2.jpgPierwszy i jedyny Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni sp. z o.o. Można rzec, że w swej karierze zawodowej od zawsze czynnie związany z utrzymaniem i rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście. Współpracujący ze wszystkimi kolejnymi burmistrzami od ostatniej reformy samorządowej. Pan Zbigniew Rachwał jest osobą, która o bocheńskiej wodzie wie w zasadzie wszystko.

Chciałbym się jednak skupić na dwóch ogromnych projektach, które dzięki osobistemu zaangażowaniu i perspektywicznemu podejściu Pana Prezesa stawiają Bochnię w czołówce miast pod względem rozwoju systemu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

„Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni” to pierwszy z nich. Jego wartość wynosiła blisko 54 mln zł, a samo unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosiło prawie 42 mln zł. Dzięki jego realizacji z kranów w naszych bocheńskich domach popłynęła smaczniejsza i zdrowsza woda, która do dzisiaj uznawana jest za jedną z najlepszych w regionie pod względem jej parametrów. Wielu mieszkańców zostało przyłączonych wówczas do nowo wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, której wykonano ok. 40 km.

Drugi projekt to potężna inwestycja pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”, która realizuje się właśnie na naszych oczach. To kolejne 40 mln zł pozyskane z funduszy UE na realizację zadania wartego ponad 77 mln zł, które znów uplasuje Bochnię w polskiej czołówce, tym razem pod względem oczyszczania ścieków.

Prócz tych dwóch sztandarowych projektów działania Pana Prezesa to codzienna praca związana z zabezpieczeniem najbardziej żywotnych potrzeb mieszkańców Bochni związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wartą zaznaczenia jest wręcz nieuzasadniona skromność Pana Prezesa, która towarzyszy mu nawet w obliczu bezprecedensowych sukcesów we wprowadzaniu innowacyjnych technologii służących mieszkańcom Solnego Grodu.

Mam zaszczyt wręczyć Panu Zbigniewowi Rachwałowi wyróżnienie Boleslaus Dux Fundator, przyznawane przez burmistrza Bochni osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta i gospodarza miasta, w imieniu jego mieszkańców chciałbym w ten sposób wyrazić dla Pana najwyższe uznanie za wszystkie dotychczasowe dokonania i kilkudziesięcioletnią mrówczą pracę na rzecz Bochni.