Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-01 14:13:34 przez system

Promesy dla powiatu bocheńskiego

Wojewoda małopolski Józef Pilch wręczył wicestaroście bocheńskiemu, Józefowi Mroczkowi, burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzacie Więckowskiej i wójtowi Łapanowa Robertowi Rojowi promesy na dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty zostały wręczone w Starostwie Powiatowym w Bochni w środę 1 marca.

Powiat bocheński otrzymał łącznie 3 127 153 zł na dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na dwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Bochnia-Zawada w Pogwizdowie i Zawadzie oraz Rozbudowa drogi powiatowej Poręba Spytkowska-Bochnia w Bochni (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) i w Brzeźnicy oraz drogi powiatowej Rzezawa-Brzeźnica w Łazach.

Nowy Wiśnicz uzyskał 350 162 zł - na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi gminnej Łomna-Bukowiec w Łomnej.

Ponadto powiat bocheński otrzymał 1 060 000 zł na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Żegocina - Kamionna w Kamionnej.

Gmina Łapanów – 1 100 000 zł na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej w Kamyku.

Wojewoda poinformował również o przyznaniu Starostwu Powiatowemu w Bochni dodatkowych środków finansowych na wykonanie prac zabezpieczających budynek byłego dworu położonego w Grabiu w gminie Łapanów - w części stanowiącej własność Skarbu Państwa.