Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-08 19:30:36 przez system

Propozycja Rodziny Koplinga dla seniorów

Jeśli po przejściu na emeryturę/rentę masz trochę wolnego czasu i chcesz go interesująco spędzić z grupą osób w podobnym wieku, zwiększyć swoją aktywność kulturalną, edukacyjną oraz poprawić swoją kondycję fizyczną Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” ma dla Ciebie propozycje udziału w projekcie pt. „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW”

Projekt adresowany jest do osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo (emerytów, rencistów) z terenu miasta i gminy Bochnia oraz powiatu bocheńskiego (w szczególności z miejscowości wiejskich).
W ramach projektu oferujemy program zajęć obejmujący m.in.:

edukację kulturalną - wyjazdy do teatru/opery, wyjścia do muzeów, wykłady;
edukację zdrowotną - warsztaty zdrowego żywienia, szkolenie „opiekun/asystent osoby starszej”, prelekcje (psychologa, lekarza, farmaceuty);
edukację turystyczną - wycieczki krajoznawcze
edukację OBYWATELSKĄ – szkolenie dla wolontariuszy, prelekcje (prawnika, pracownika instytucji społecznej, policjanta), „kawiarenka seniora”;
aktywizację ruchową - gimnastka ogólnousprawniająca oraz aerobik;
KURS komputerowY - (32 godziny kurs dla 12 osób);
KURS JĘZYKOWY - język angielski
spotkania integracyjne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.
Rekrutacja do projektu trwa do 30 kwietnia b.r., ilość miejsc ograniczona. Projekt realizowany jest w okresie od 1.04.2019 do 31.12. 2019. Biuro projektu miesić się w Bochni, ul. Wyspiańskiego 25 (dolny kościół św. Pawła Ap. ).

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: kom. 888 461 048, tel. stacjonarny 14/635 11 17

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.