Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-21 10:51:55 przez system

Prospector - nie niszczcie Królewskiego Szlaku

Stowarzyszenie Prospector, działające od niedawna na terenie naszego miasta, zajmujące się głównie zagadnieniami ekologii i ochrony środowiska, wystosowało do naszej redakcji pismo w którym wyraża swe stanowisko w sprawie budowy obwodnicy Łapczycy.

Pismo, z którym można się zapoznać poniżej, akcentuje nieprzeciętne i unikatowe walory przyrodniczo-krajoznawcze tego terenu, które mogą ulec zniszczeniu w chwili rozpoczęcia tej inwestycji.

Stowarzyszenie PROSPECTOR Bochnia, dnia 20 IV ‘09
ul. św. Marka 2/25
32-700 Bochnia

Stanowisko stowarzyszenia PROSPECTOR w sprawie planowanej inwestycji - obwodnicy Łapczycy.

W związku z planowaną inwestycją obwodnicy Łapczycy stowarzyszenie nasze wyraża poważne zaniepokojenie przewidywanymi negatywnymi następstwami, jakie planowana obwodnica przyniesie przyrodzie obszaru przez który droga ma przebiegać. Stowarzyszenie przypomina, że obszar wzgórz pomiędzy Bochnią a Chełmem ograniczony od południa Drogą Krajową nr 4, a od północy Doliną Raby, odznacza się ponadprzeciętnym w skali lokalnej unikalnym bogactwem flory, czego dowodem jest poświęcona mu publikacja w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Ochrony Przyrody PAN (zobacz także "Via Regia Antiqua Natura", Strona internetowa Prospector: www.prospector.org.pl Odnaleziono tu - jak dotąd - przeszło dwadzieścia gatunków roślin chronionych wśród których są także gatunki figurujące w "Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce". Najcenniejsze stanowiska kwalifikują się do objęcia ochroną prawną w formie użytków ekologicznych. Podjęcie takich działań (którym podstawę prawną stwarza ustawa o ochronie przyrody) uważamy za powinność władz samorządowych. Tymczasem planowana obwodnica wyrządzi przyrodzie obszaru niewątpliwe szkody, których rozmiar zależeć będzie głównie od szczegółowego przebiegu trasy.

Należy podkreślić, że nawet w wypadku, gdyby planowana droga omijała najcenniejsze stanowiska, szkody te będą poważne. Już samo istnienie drogi spowoduje bowiem zwiększenie szkodliwej presji na przyrodę obszaru. W szczególności należy spodziewać się "obrastania" pasa drogi różnorakimi obiektami o charakterze przede wszystkim (choć nie wyłącznie) usługowym. W konsekwencji poszerzeniu ulegał będzie obszar niszczący przyrodę (tj. inny niż rolniczy). Innymi słowy od bezpośrednich zniszczeń spowodowanych budową i funkcjonowaniem obwodnicy gorszym może okazać się to, że zapoczątkowany zostanie proces stopniowego ("po kawałku") uszczuplania cennych przyrodniczo terenów, który to proces może okazać się trudny lub niemożliwy do powstrzymania. Także i z tych względów stowarzyszenie Prospector przeciwne jest budowie obwodnicy Łapczycy po północnej stronie Drogi Krajowej nr 4.

Jednakże walory przyrodnicze, czyli występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin, to nie wszystko co czyni ten obszar szczególnie cennym. Budowa obwodnicy zniszczy szlak zwany Via Regia Antiqua, przecinając go w dwóch miejscach i burząc naturalną harmonię krajobrazu. Via Regia Antiqua to starodawna królewska droga, będąca wyjątkowym
przykładem szlaku, który w swej urodzie i swoim klimacie oddaje atmosferę pradawnego traktu komunikacyjnego. Można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z tych ciągów komunikacyjnych, który posiada duszę - swoisty genius loci królewskiej Bochni i Łapczycy. Nie wystarczy powiedzieć, że tą wąską drogą podążały orszaki królewskie i kupieckie karawany. Nie wystarczy powiedzieć, że obok tej drogi wyrosło wczesnośredniowieczne grodzisko i XIV wieczny kazimierzowski kościół. Trzeba pamiętać, że ten właśnie trakt jest nierozerwalnie związany także z coroczną pielgrzymką dziękczynną jaką odbywają Bochnianie od 160 lat do "górnego kościoła" w święto Matki Bożej Szkaplerznej,
jako dziękczynienie za uratowanie miasta od epidemii cholery. Znamienne, że w samej Bochni, gdzie królewskie i górnicze dzieje miasta zdają się tryskać z każdego zakątka, nie ma drogi, która nosiłaby w swej nazwie przymiotnik "królewska" bądź "starodawna". Każdy, kto miał okazję wędrować tym wyjątkowym szlakiem, prowadzącym z Bochni do Chełmu, przyznaje, że jest to wyjątkowo urokliwy teren, pozwalający na spotkanie ze średniowieczną przeszłością i wyjątkowymi walorami widokowymi. Wędrując z Bochni, po lewej stronie rozciąga się widok na las Kolanowski i stoki wzgórza Winnica, na którym aż do XIX wieku uprawiano winogrona. Z kolei po północnej stronie widzimy równinę Kotliny Sandomierskiej z widokiem na Puszczę Niepołomicką, dolinę i zakole Raby. Droga ta stanowi część pradawnego bursztynowego szlaku. Jest to ewenement, że Via Regia Antiqua zachowała się do naszych czasów stanowiąc jeden z najstarszych zachowanych europejskich szlaków handlowych.

Jednocześnie wyrażamy opinie, że tereny leżące w bezpośredniej bliskości szlaku Via Regia Antiqua powinny podlegać pewnego rodzaju ochronie powodującej ograniczoną możliwość zabudowy.

Na zakończenie podajemy przykłady chronionych roślin jakie występują w okolicach Górnego Gościńca w obszarze budowy planowanej obwodnicy Łapczycy:

  1. Rośliny podlegające ochronie całkowitej: skrzyp olbrzymi, widłak goździsty, paprotka zwyczajna, centuria pospolita, miodownik melisowaty, wawrzynek wilczełyko, kłokoczka południowa, orlik pospolity, lilia złotogłów, storczyk szerokolistny, podkolan biały, kruszczyk siny, buławnik wielkokwiatowy, gnieźnik leśny, storczyk męski.

  2. Rośliny podlegające ochronie częściowej: kalina koralowa, kruszyna pospolita, konwalia majowa, kopytnik pospolity, marzanka wonna, bluszcz pospolity, pierwiosnka lekarska, pierwiosnka wyniosła, grążel żółty. Niemal wyłącznie są to gatunki leśne i łąkowe.

Otrzymują:

Urząd Miejski w Bochni
Starostwo Powiatowe w Bochni
Urząd Gminy Bochnia
Małopolski Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Marszałkowski
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Środowiska
Muzeum St. Fishera w Bochni
Redakcja CzasBochesnki.pl
Redakcja MojaBochnia.pl
Redakcja Bochnianin.pl
Redakcja Dziennik Polski
Redakcja Gazeta Krakowska
Redakcja Kronika Bocheńska
Redakcja Ziemia Bocheńska
Redakcja Wiadomości Bocheńskie

Czytaj także:

Prospektor

<http://czasbochenski.pl/aktualnosci/powiat/radny-raczynski-stracil-nad-soba-panowanie.html>