Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-19 18:59:39 przez system

Prywatne gimnazjum zagrożeniem dla publicznych?

Od pewnego czasu w różnych częściach miasta wiszą plakaty zachęcające uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do zapisania się do V Gimnazjum.

Ponieważ wszyscy wiedzą, że w mieście funkcjonują tylko dwa gimnazja (jedno koło Bazyliki, drugie przy SP Nr 7) wiadomo, że nowopowstała szkoła nie będzie podlegała Urzędowi Miasta.

Z informacji na plakatach można też się dowiedzieć, ze nowa szkoła zarządzać będzie Małopolskie Centrum Edukacji z siedziba w Rabce. Co ważne dla sprawy – otwierana z nowym rokiem szkolnym placówka, mimo że prywatna - będzie bezpłatna.

Śledząc stronę internetową MCE dowiadujemy się, ze bocheńskie gimnazjum będzie miało numer piąty, gdyż jest to w kolejności piąta szkoła, po czterech już istniejących: trzech w Krakowie i jednym w Nowym Targu. Po Bochni powstały już dwa kolejne gimnazja: jeszcze jedno w Krakowie i ostatnie w Krościenku.

Czym nowa szkoła chce przyciągnąć chętnych? Wymienia się pięć powodów, z powodu których ma być konkurencyjna:
- znakomici nauczyciele
- wychowanie poprzez dawanie świadectwa (zastosowanie odpowiedniego programu wychowawczego w duchu tradycji i samodzielności w myśleniu, szacunku i poszanowania zasad)
– szkoła ma uczyć ciekawie, skutecznie i nowocześnie
- podmiotowe traktowanie uczniów, indywidualizm i bezpieczeństwo
- dodatkowe zajęcia i imprezy

Czy nowa szkoła stanie się realną konkurencją dla już istniejących gimnazjów – to pokaże najbliższy czas.