Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-06-09 13:34:36 przez Czas2012

Przebudują drogi w Królówce i Rzezawie

Niebawem ruszy realizacja dwóch inwestycji drogowych w Królówce i Rzezawie – informuje Starostwo Powiatowe. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg podpisał dziś w obecności starosty i wicestarosty, umowę z wykonawcą obu inwestycji. Koszt inwestycji wyniesie ponad 4,5 miliona złotych.

/media/user/images/upload/Czerwiec/Czerwiec 2020/DSC_2570.JPGPierwsza z umów dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Królówce. Na prawie kilometrowym odcinku zlokalizowanym pomiędzy sklepem a remizą OSP, powstanie chodnik wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym na całej długości chodnika. Remontu doczeka się również nawierzchnia drogowa, na której postanie nowy asfalt. Zostanie ona również poszerzona do 6 metrów – wyjaśnia starosta Adam Korta.

Ponieważ inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim, to w bieżącym roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz częściowe wykonanie chodnika, natomiast pozostałe roboty zostaną wykonane w 2021r.
Zakres robót na drugiej części inwestycji, obejmuje dokończenie chodnika wraz z kanalizacja deszczową na odcinku od mostu przy szkole do ostatnich budynków. Powstaną również lampy solarne przy Gackowych Potokach, oświetlenie aktywne na wyniesionym przejściu dla pieszych w rejonie szkoły jak również nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 mb na całym zakresie zadania. Prace na drugim odcinku zostaną wykonane do końca roku. Całkowita wartość inwestycji to 3 138 883,16 zł. z czego ponad 780 tysięcy złotych to wsparcie z Gminy Nowy Wiśnicz, ponad 800 tysięcy to wkład samorządu powiatu bocheńskiego.

Kolejna umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Rzezawie. Na ul. Pacynkowej powstanie chodnik na długości ponad 600 m, wraz z poszerzeniem drogi i ściekiem przykrawężnikowym na długości 808 mb.

Chodnik powstanie w miejscu istniejącego pobocza i rowu, który zostanie zastąpiony kolektorem. Ponadto umocnione zostaną pobocza kruszywem kamiennym. Prace zakończą się w listopadzie 2020r. Koszt inwestycji to 1 379 641,23 zł. z czego ponad 340 tysięcy to wsparcie gminy Rzezawa, ponad 350 tysięcy pokryje powiat bocheński.

Realizacja obu inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach funduszu dróg samorządowych, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Info: Starostwo Powiatowe