Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-17 21:48:29 przez system

Przedszkole nr 1 w projekcie e-Twinning

Norweska baśń o trzech koziołkach posłuży bocheńskim przedszkolakom do poznania innych kultur i poszerzy ich wiedzę z języka angielskiego.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Bochni wraz z Rebeccą Billington z przedszkola w Wielkiej Brytanii oraz ze szkołą j. angielskiego London Eye będzie współpracowało nad projektem „Let's create a story” (Stwórzmy opowieść), w którym dzieci nie tylko przedstawią baśń w swoim ojczystym języku, ale także odtworzą ją na nowo – używając symboli związanych z naszym krajem i regionem.

Dzięki temu powstanie nowa wersja baśni – zawierająca elementy i postaci z różnych krajów, z której następnie powstanie e-book. Projekt w bocheńskim przedszkolu nadzorować będzie szkoła językowa London Eye. Nauczyciele będą komunikowali się drogą internetową, a efekty pracy będzie można podziwiać już w kwietniu. Projekt realizowany będzie dzięki e-Twinningowi, edukacyjnemu programowi Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach europejskich. Jest to pierwszy i jedyny tego typu projekt realizowany w przedszkolach bocheńskich.

Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni w latach 2008-2011 było największym beneficjentem projektu UE, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą „Bocheńskie przedszkolaki - inwestycja w przyszłość”.

e-Twinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.