Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-27 18:38:24 przez system

Przekaż 1% podatku dla bocheńskiego hospicjum

Od 15 lat bezinteresownie opiekuje się nieuleczalnie chorymi, udziela wsparcia ich rodzinom i wypożycza specjalistyczny sprzęt. Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego pomaga na co dzień, a teraz samo potrzebuje pomocy.

Pomimo redukowania wydatków i funkcjonowania w oparciu o pracę wolontariacką, placówka nieustannie boryka się z problemami finansowymi. To właśnie one uniemożliwiają objęcie opieką wszystkich potrzebujących i zakup dostatecznej ilości sprzętu medycznego.

Głównym źródłem przychodu hospicjum są cykliczne kwesty, które Towarzystwo Przyjaciół Chorych organizuje zazwyczaj na terenie bocheńskich parafii. Są to grudniowe „Wigilijne Sianko” i kwietniowe „Pola Nadziei”. Sporą część darczyńców stanowią także lokalne firmy, organizacje i osoby prywatne, których dokładna lista znajduje się na stronie internetowej hospicjum.

Dofinansowanie, jakie placówka otrzymuje od Narodowego Funduszu Zdrowia, pokrywa jedynie niewielką część wydatków związanych z opieką hospicyjną. Szansą na poprawę kondycji finansowej jest przekazanie Towarzystwu Przyjaciół Chorych 1% podatku. Jeśli tak się nie stanie, to zamiast fachowej opieki i specjalistycznego sprzętu, jedyną pomocą dla chorych może pozostać tylko dobre słowo wolontariuszy.

Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni
KRS: 000 032 589
nr konta bankowego: 11 1240 5208 1111 0000 5477 5415
Strona internetowa: www.hospicjumbochnia.pl

[ŻW]