Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-25 22:05:53 przez system

Przemoc w rodzinie dotyka ludzi z różnych warstw

Podczas lutowego posiedzenia radnych z komisji rodziny, zdrowia i opieki społecznej w Urzędzie Miasta dyskutowano na temat przemocy w rodzinie. Problem ten dotyczy dużej ilości rodzin, także zamieszkałych na terenie naszego miasta.

- Skala problemu przemocy w rodzinie jest nie do oszacowania. Problem ten rzadziej niż częściej wychodzi z zacisza domowego, chociaż w tym domu wcale za cicho nie jest – mówił Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, gdzie prowadzone są działania, mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska. Działania te polegają na podniesieniu świadomości społecznej na temat tego czym jest przemoc, jak sobie z nią radzić oraz jak szukać pomocy. Ponadto MOPS zapewnia pomoc rodzinom, w których problem ten występuje.

Aby dotrzeć do ludzi, którzy mogą mieć problemy z przemocą rodzinną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ubiegłym roku zorganizował kilka spotkań, głównie podczas szkolnych wywiadówek, gdzie jego przedstawiciele mówili o tym zjawisku. Rozprowadzono również kilkaset ulotek, które były dostępne np. w salonach fryzjerskich czy kosmetycznych. Uruchomiono również stronę internetową, gdzie można m.in. przeczytać, gdzie znaleźć wsparcie.

W 2014 roku tzw. zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy zajmował się 116 rodzinami z terenu Bochni. Rodziny te liczyły w sumie 355 osób. Przemoc w rodzinie, jak mówił podczas obrad komisji Norbert Paprota, dotyka ludzi z różnych warstw społecznych

- Są to rodziny reprezentujące każdą warstwę społeczną, każdą sytuację materialną – mówił dyrektor bocheńskiego MOPS, podając przykład rodziny z tzw. wyższych sfer. - Pomagamy rodzinie, której małżonkowie są pracownikami naukowymi jednej z uczelni krakowskich i od dłuższego czasu dochodzi tam do różnych trudnych sytuacji. Ostatnio zakończyła się ona pobiciem – zaznaczył Norbert Paprota.

„Niebieskie karty”, czyli procedura zwalczania przemocy w rodzinie, są zakładane w Bochni najczęściej przez policję. Innymi instytucjami, które wydają „niebieskie karty” jest m.in. pomoc społeczna i ośrodek interwencji.