Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-09 10:42:46 przez system

Przepusty na Strzeleckiej wyremontowane

Mieszkańcy południowej części Powiatu Bocheńskiego mogą już korzystać z dwóch wyremontowanych przepustów na ul. Strzeleckiej. W ramach modernizacji zastąpiono tam mostki o konstrukcji stalowo-drewnianej nowymi, wykonanymi z gotowych elementów.

Wykonano tam także murki czołowe wlotu i wylotu przepustu, zabezpieczono koryto potoku przed i za obiektem. W rejonie projektowanego obiektu poszerzono drogę do 6 m, a także odbudowano rów odwadniający z dnem umocnionym.

Łączny koszt tej modernizacji to kwota prawie 470 tysięcy złotych. Na inwestycje te Powiat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 100 tysięcy złotych oraz Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 57 tysięcy złotych