Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-01 21:14:14 przez system

Przetarg na oświetlenie Bochni

27.03.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bochnia.

Zadanie składa się z 4 części:
I.Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. K. Kuca (os. Kolanów);
II.ul. Krzyżanowicka - wykonanie oświetlenia ulicznego (od BSAG w kierunku budynku „Harcówki”);
III.ul. Spiska – wykonanie oświetlenia ulicznego;
IV.Budowa sieci oświetlenia ulicznego w okolicach Szkoły Podstawowej nr 7 (II etap).
Szczegółowe informacje, w tym m.in. wzór umowy, dokumentacje techniczne, można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bochnia pod adresem <https://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,1580019,budowa-sieci-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-miasta-bochnia.html>
Termin składania ofert: 11.04.2019r. godz. 9:45.