Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-18 04:16:03 przez system

Przewodniczący rad powiatów z Małopolski zjadą do Bochni

Jutro, tj. 19 lutego o godz. 10 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 rozpocznie się IX posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego. Jego tematem będzie 10 lat odrodzenia samorządów powiatowych w Polsce.

Program Konwentu:
10.00 - otwarcie konwentu (Przewodniczący Konwentu, Józef Łasak) i powitanie gości (Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni - Ryszard Rozenbajgier)
10.10 — prezentacja Powiatu Bocheńskiego z uwzględnieniem osiągnięć Powiatu w okresie ostatnich 10 lat (Starosta Bocheński — Jacek Pająk)
10.30 — wystąpienia gości:
• Współdziałanie Samorządu Woj. Małopolskiego z samorządami powiatowymi (Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - Kazimierz Barczyk)
• Związek Powiatów Polskich — działalność Związku od chwili powstania (Prezes ZPP - Kazimierz Kotowski)
• 10 lat Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego (Stanisław Handzlik, Józef Łasak)