Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-28 14:31:19 przez system

Przy szpitalu powstanie nowy parking

<html />

Taka jest konkluzja decyzji radnych powiatowych, którzy na ostatniej przed wakacjami sesji Rady (czwartek 28 czerwca) podjęli decyzję o wyrażeniu zgody nas dzierżawę działki przy ul. Windakiewicza.

Działka ta już od dawna przeznaczona jest na budowę parkingu, bo brak miejsc parkingowych wokół bocheńskiego szpitala jest rzeczą powszechnie znaną i niewymagającą komentarza.

Na przeszkodzie w jego budowie stał ciągle brak funduszy, jednak teraz zdecydowano się na rozwiązanie, które jeśli wypali, będzie mogło posłużyć za wzorzec dla innych tego typu czy podobnych przedsięwzięć.

Pomysł nie jest nowy i nazywa się „partnerstwo publiczno-prywatne”. Ujmując rzecz najkrócej jest to forma współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. W tym konkretnym przypadku PPP – bo tak się to w skrócie określa – polegać będzie na wydzierżawieniu podmiotowi prywatnemu (wyłonionemu w drodze przetargu) działki, na której za własne pieniądze zobowiąże się on wybudować parking. W tym konkretnym przypadku kosztować ma to ok. 730 tys. zł. Za te pieniądze powstanie 36 miejsc parkingowych. Oczywiście żaden podmiot prywatny nie działa na zasadzie charytatywnej – poniesione nakłady będzie chciał odzyskać, a później na inwestycji zarobić. Dlatego też zostanie mu powierzone prowadzenie tego parkingu, na którym będzie miał prawo pobierać opłaty (wstępnie mówi się o kwocie 2 zł/godz.) Rada upoważniła dyrektora szpitala, który zawrze z przedsiębiorcą umowę, by trwałą ona nie dłużej niż 10 lat – po tym terminie parking przechodzi na własność powiatu bez żadnych zwrotów kosztów inwestycji.

Obecny na sesji dyrektor szpitala Wojciech Szafrański ujawnił też, że nosi się z myślą uporządkowania spraw parkowania na pozostałych parkingach przyszpitalnych, poprzez wprowadzenie także na nich opłat, gdyż – według niego – nagminne jest parkowanie na nich wcale nie pacjentów szpitala i ich rodzin, ale osób postronnych.

Kolejnym krokiem będzie parking wielopoziomowy w pobliżu prosektorium, ale stanie się to nieprędko, gdyż priorytetem dla dyrekcji szpitala będzie teraz budowa parkingu przy ul. Windakiewicza.