Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-10-17 10:08:24 przez system

PTTK - dziarski osiemdziesięciolatek

Zarząd Oddziału PTTK w Bochni zaprasza na Jubileusz 80?lecia Oddziału, który odbędzie się w dniu 18 października 2008 roku. W bieżącym roku minęło 80 lat od powstania w Bochni pierwszej organizacji turystycznej. W roku 1928 z inicjatywy osiadłego w Bochni na kapłańskiej emeryturze...

Okładka ksiązki  dziejach PTTK w Bochni...ks. Walentego Gadowskiego powstał oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT), który działał aż do wybuchu II wojny światowej. W powojennej Polsce (w roku 1950) doszło do połączenia przedwojennych ogólnopolskich organizacji turystycznych, tj. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), w jedną organizację, która przyjęła nazwę: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze (PTTK). W roku 1954 oddział tego Towarzystwa powstał w Bochni i od tego czasu działa on w naszym mieście do dziś. PTTK jest, więc spadkobiercą (w tradycji, jak i w działaniu) tych tak zasłużonych dla polskiej turystyki organizacji. Dlatego kolejne jubileusze bocheńskiego Oddziału PTTK zawsze nawiązują do roku 1928, tj. powstania w Bochni Oddziału PTT.

Z okazji Jubileuszu (przy wydatnej pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Bochni) Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (COTG) PTTK w Krakowie wydał publikację pt. "Zarys dziejów Oddziału PTT-PTTK w Bochni 1928 — 2008". Autorami publikacji są: dyrektor COTG Jerzy Kapłon oraz działacze bocheńskiego Oddziału PTTK Wojciech Pałka i Ryszard Rozenbajgier.

Program Jubileuszu

12.00 — Msza święta w Kościółku szkolnym w Bochni,
13.15 — Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ks. Walentego Gadowskiego,
14.00 — Uroczyste spotkanie w Muzeum Ziemi Bocheńskiej,
16.30 — Plenerowe spotkanie w Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego "Łoś" przy ulicy Strzeleckiej w Bochni (zaproszenia).

Bliższe informacje w Biurze Oddziału PTTK w Bochni, ul. Bernardyńska 10
Prezes Oddziału PTTK
Wiesław Panek