Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-12-06 12:32:33 przez KacperGlod

PZW Bochnia Miasto powołało nowy zarząd

Koło wędkarskie w Bochni wybrało nowe władze

W niedzielę 28.11 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Bochnia Miasto. Podczas spotkania wytypowane zostały nowe władze bocheńskiego związku.

/media/user/images/upload/Listopad/Listopad 2021/IMG_5024.jpgW zgromadzeniu, które odbyło się w drugim terminie wzięło udział 31 członków. Walnemu Zebraniu przewodniczył Marcin Gorczyca. Na początek otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Mieczysław Sądel, który przywitał wszystkich przybyłych. Powołano także skład poszczególnych komisji: mandatowej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Wybrano również Sekretarza zebrania, którym został Marcin Głód. Jednogłośnie przyjęty został porządek obrad, a następne uczesntnicy przeszli do kolejnych punktów spotkania.

Kazimierz Mruczek - członek Zarządu Okręgu w Tarnowie oraz Prezes Koła Mieczysław Sądel wręczyli odznaczenia:
- Robertowi Jakimowskiemu – medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa
- Bartłomiejowi Świdzińskiemu – medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa
- Krzysztofowi Pagaczowi – złota odznaka z wieńcami PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego
- Kazimierzowi Ryncarzowi – złota odznaka z wieńcami PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego
- Grzegorzowi Kukule – złota odznaka PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego

Następnie przyznane zostały pamiątkowe statuetki oraz dyplomy zgodnie z Rankingiem na Najlepszego Wędkarza 2021 roku:
1 miejsce – Krzysztof Sądel
2 miejsce – Grzegorz Banasiak
3 miejsce – Paweł Ździarski

/media/user/images/upload/Listopad/Listopad 2021/IMG_4976.jpg

Wręczono statuetkę za rekord koła – dla kol. Mateusza Kanownika za klenia 58 cm. A także dyplomy kol. Marciniowi Głód, Mateusz Kanownik i Paweł Stokłosa za rekordowe ryby roku.

Przyznane zostały dyplomy okoliczonościowe z podziękowaniami dla sponsorów, Kazimierza Mruczek przedstawiciela Okręgu Tarnów i Małgorzaty Dziurczyckiej – skarbnika Koła a także dla przedstawicieli szkółki wędkarskiej Roberta Jakimowskiego i Majki Jakimowskiej.

Następnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu Koła, działalności sportowej, Społecznej Straży Rybackiej oraz Klubu Spinningowego Zębaty. Złożone zostały również sprawozdania dot. pracy Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Dalej przeprowadzone zostały wybory nowych władz na czteroletnią kadencję. Zgodnie z głosowaniem jawnym, wybrano:

  • Prezesa Koła: Mieczysław Sądel

  • Zarząd Koła w składzie:

Mieczysław Sądel, Krzysztof Sądel, Marcin Głód, Małgorzata Dziurczycka, Edward Szydłowski, Kazmierz Ryncarz, Konrad Wasieczko, Grzegorz Bukowiec, Krzysztof Pagacz, Marian Rybka, Robert Sawczuk, Jacek Urbański, Bartłomiej Świdziński, Wojciech Tylek, Marcin Sądel.

Członkowie Koła wybrali również Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz Delegatów na Zjazd Okręgowy.

/media/user/images/upload/Listopad/Listopad 2021/IMG_4954.jpg
Ostatnim elementem zebrania były wolne wnioski i dyskusja. W trakcie tej części złożono 5 wniosków, które były związane m.in. z zakupem dodatkowego wyposażenia dla Koła oraz kwestiami zarybień i limitów na stawie w Kłaju.

Na koniec Prezes Koła Mieczysław Sądel podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na zebranie przyszłoroczne.

Kacper & Marcin Głód
Fot. PZW Bochnia Miasto