Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-11 22:11:03 przez system

Rada Gminy Bochnia: trzej radni mogą stracić mandat

Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali mandat.

/media/data/upload/Kwiecien/Kwiecien 2012/pismo np2.jpgW praktyce ustawa ta ogranicza działalność przede wszystkim członków zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych (prezesów, naczelników, skarbników itp.), którzy równocześnie chcieliby pełnić funkcję gminnego radnego. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że czerpanie zysków przez jednostkę OSP np. z pikników, zabaw odpustowych czy sprzedawania strażackich kalendarzy stoi w sprzeczności z bezstronnością radnego.

Okazało się, że w Gminie Bochnia jest trzech radnych, którzy łączą stanowiska w zarządach swoich OSP z zasiadaniem w Radzie Gminy.

Zaniepokoiło to członków Stowarzyszenia "Gmina Bochnia dla Wszystkich", którzy zwrócili się z pismem do Wojewody Małopolskiego z prośbą o wyjaśnienie statusu prawnego trzech radnych.

W piśmie do Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Pukal z dnia 2 kwietnia br. Nadzór Prawny Wojewody wzywa do natychmiastowego wyjaśnienia sytuacji. Radni bowiem zobowiązani są do zaprzestania wspomnianej formy działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od daty ślubowania. W przeciwnym wypadku grozi im utrata funkcji radnego.