Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-20 07:53:53 przez system

Rada Gminy: statuty sołectw, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

  • Dzisiejszy dzień można śmiało nazwać swoistym świętem demokracji – tak Wacław Woźnicki, radny powiatowy, były sołtys Brzeźnicy i prezes Stowarzyszenia Gmina Bochnia dla Wszystkich. skomentował posiedzenie Rady Gminy Bochnia w piątek 17 kwietnia.

Te słowa nie dziwią – aż dwoma podjętymi uchwałami radny Woźnicki był żywotnie zainteresowany.

Wacław Woźnicki podczas sesji Rady Gminy BochniaPierwsza to zmiany w statutach sołectw. W tekście ujednoliconym dla wszystkich 31 sołectw gminy zniknęły wreszcie niesławne zapisy o możliwości zawieszenia sołtysa przez Radę Gminy, a także ten (cz. III, par. 12, pkt 1 a), mówiący, że osoba zawieszona nie może kandydować w wyborach na sołtysa. Przypomnijmy, że sprawa ograniczeniea w ten sposób biernego prawa wyborczego została przez Wacława Woźnickiego i Janinę Chojnacką skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uznał ten zapis za niezgodny z konstytucją i ustawą o samorządach.

Mimo tego orzeczenia obydwa zapisy były obecne w dalszym ciągu w tekście statutów. Rada Gminy ubiegłej kadencji nie podjęła propozycji opozycyjnego radnego Z. Bachmińskiego, aby słowa te ostatecznie ze statutu wykreślić, a zainteresowanych – przeprosić.

Nowy statut przewiduje jednak możliwość odwołania sołtysa, który utraci zaufanie społeczne. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić mieszkańcy sołectwa, którzy zbiorą podpisy 10% wszystkich uprawnionych do głosowania, bądź też wójt gminy. W każdym przypadku wniosek musi być uzasadniony.
Odwołać sołtysa mogą w głosowaniu jedynie ci, którzy go wybierali, a więc mieszkańcy danej wsi.

Nowością jest też zapis, że wybory sołtysa i Rady Soleckiej będą odbywać się w lokalu wyborczym, w godzinach od 8 do 16, a nie, jak dotychczas, na zebraniu wiejskim.

Drugim istotnym postanowieniem jest decyzja o oddaniu inicjatywy uchwałodawczej również w ręce mieszkańców. Był to projekt złożony przez Stowarzyszenie Gmina Bochnia dla Wszystkich jeszcze w ubiegłej kadencji. Wtedy jednak nie znalazł uznania w oczach wójta i nie trafił na sesję Rady. Nowa Rada przegłosowała uchwałę. Z tą jednak różnicą, że inicjatywę uchwałodawczą oddaje się w ręce grupy 100 mieszkańców, a nie jak proponowało SGBdW – 50.

Wśród obecnych radnych jest grupa 6 osób, które zasiadały w Radzie także w poprzedniej kadencji z urupowanie Lysego. Większość z nich 14 września 2012 roku głosowało za ograniczeniem biernego prawa wyborczego zawieszonych sołtysów. Próbowaliśmy zapytać Jana Łąckiego, który wówczas popierał tamten, unieważniony później przez sąd zapis: dlaczego dziś tak radykalnie zmienił zdanie? - *W ubiegłej kadencji nie głosowano zmian w statutach sołectw. Dziękuję za rozmowę! * - padła odpowiedź.

Poniżej link do dotychczasowego statutu sołectw Gminy Bochnia:

[http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2012/5202/akt.pdf

](http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2012/5202/akt.pdf)eb