Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-24 15:44:27 przez system

Rada Miasta: gorący spór o obwody szkolne

Niewiele zapowiadało wysoką temperaturę sporu wokół uchwały, dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz zmiany uchwały w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto.

Uchwała jest konsekwencją zmiany prawa oświatowego, na mocy którego od 1 września stopniowemu wygaszaniu ulegają gimnazja, a szkoły podstawowe będą uczyć nie przez sześć, jak obecnie, lecz osiem lat.

W Bochni poradzono sobie w ten sposób, że gimnazjum nr 1 chce się połączyć ze szkołą podstawową nr 1, a gimnazjum nr 2 – ze Szkołą Podstawową nr 7. Propozycje te nie spotkały się z oporem radnych, naprawdę gorąco stało się za to, gdy radny Kazimierz Ścisło złożył wniosek o powiększenie projektowanego obwodu szkolnego dla SP 2 (czyli terenu, skąd dzieci są zobowiązane uczęszczać do określonej szkoły) o ulice Gołębią, Solna Góra, Poniatowskiego – kosztem SP 1.

Spotkało się to z oporem ze strony dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji, Doroty Palej-Maliszczak, która stwierdziła, że takie ustawienie sprawy upośledza „Jedynkę”, która przejmuje Gimnazjum nr 1, a więc także jej kadrę dydaktyczną i tak drastyczne uszczuplenie jej obwodu spowoduje kłopoty z zatrudnieniem z kolei w tej szkole.

Obie strony twardo broniły swoich racji, radnego Ścisłę wsparł dyrektor SP 2, Zbigniew Solak, jednomyślności nie było także wśród radnych i podziały biegły w poprzek przynależności klubowej.

Ostatecznie, w wyniku glosowania, przeszło kompromisowe rozwiązanie, zaproponowane w imieniu burmistrza przez D. Palej-Maliszczak, by obwód „Dwójki” powiększyć ostatecznie o ul. Gołębią i Poniatowskiego.