Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-28 14:37:21 przez system

Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie absolutorium za 2017 rok

Dziś odbyła się ważna dla miasta Bochni sesja Rady Miasta. Zadaniem radnych było głosowanie nad udzieleniem absolutorium czyli poparciem bądź nie dla burmistrza z tytułu wykonania przez jego osobę budżetu miasta za ubiegły rok.

Zanim jednak radni przeszli do głosowania zastępca burmistrza Robert Cerazy zaprezentował pokaz slajdów prezentujących zarówno szczegóły finansowe ubiegłorocznego budżetu jaki i zdjęcia poczynionych już inwestycji oraz wizualizację tych planowanych. Odbyło się także czytanie opinii wydanej i przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ta pierwsza, reprezentowana przez radnego Bogdana Kosturkiewicza, negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza za 2017 i głosowaniem podczas posiedzenia komisji, gdzie trzech radnych było przeciw udzieleniu absolutorium i dwóch za, nie udzieliła obecnej władzy absolutorium. Jednocześnie wysłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej uzasadnienie takiej decyzji. Ta jednak w piśmie skierowanym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Jana Balickiego nie podzieliła poglądów radnych z Komisji Rewizyjnej, którzy negatywnie zaopiniowali wykonanie budżetu. RIO zakwestionowała prawie wszystkie zarzuty stawiane burmistrzowi jako niekonkretne i ogólne bez podania konkretnych przykładów nieprawidłowości. Tym samym zaopiniowała pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Podobne do radnych z Komisji Rewizyjnej negatywne zarzuty wobec wykonania zeszłorocznego budżetu mieli radni poszczególnych klubów zarówno klubu Prawa i Sprawiedliwości jak i klubu Bocheńskie Porozumienie, czemu dali wyraz w opiniach wygłoszonych przez swoich reprezentantów podczas zebrania. W obu klubach nie zarządzono tzw. dyscypliny partyjnej podczas głosowania i każdy radny mógł zagłosować zgodnie z własnym uznaniem. Pozytywnie wykonanie budżetu zaopiniował tylko klub Bochniacy dla Bochni. Po dość gorącej dyskusji, wymianie zdań i opinii na temat konkretnych inwestycji między byłym burmistrzem reprezentującym klub PiS Bogdanem Kosturkiewiczem a obecnym burmistrzem Stefanem Kolawińskim, pełnych zarzutów głownie ze strony byłego burmistrza, radni przystąpili do głosowania. 10 radnych zagłosowało za udzieleniem burmistrzowi poparcia za wykonany ubiegłoroczny budżet, jeden - w osobie radnego Bogdana Kosturkiewicza - był przeciw, 8 innych wstrzymało się od głosu.

Taki wynik głosowania, przy 19 obecnych radnych, oznaczał brak kwalifikowanej większości głosów. Oznacza to, że Rada Miasta, podobnie jak w 2016 roku, nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2017 rok. Brak uchwały nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla burmistrza i władzy urzędu jaki reprezentuje. Po prostu budżet został wykonany według różnych opinii dobrze lub źle, natomiast głosowanie wykazało, że uchwała w tej sprawie zawisła w powietrzu. Można powiedzieć, że suma głosów wskazuje, że Rada Miasta wstrzymała się od głosu w tej sprawie.

Bardziej szczegółową relację z posiedzenia dzisiejszej Rady Miasta, podczas której roztrząsano sprawy inwestycji miejskich, przedstawimy wkrótce.

pw