Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-03-30 14:58:51 przez system

Rada Miasta poparła TV TRWAM

W czwartek 29 marca w trakcie sesji Rady Miasta radni głosowali nad projektem listu do KRRiTV, w którym Rada wyraziła sprzeciw wobec nieprzyznania TV Trwam miejsca na tzw. multipleksie. Pomysłodawcą i autorem listu był radny Marek Całka.

O planach dotyczących zgłoszenia listu informowaliśmy 21 marca. Początkowo list nie pojawił się w porządku obrad, został do niego dołączony na wniosek radnego Całki. W głosowaniu rezolucję poparło 13 radnych, trzy osoby wstrzymały się od głosu, a jedna była przeciwna.

Poniżej publikujemy raz jeszcze treść listu.

SZ. P.

Jan Dworak

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W imieniu bocheńskiej społeczności, pragniemy wyrazić słowa sprzeciwu wobec nieprzyznania TV TRWAM miejsca na cyfrowym multipleksie. Upominamy się o sprawiedliwe – praworządne traktowanie wszystkich podmiotów operujących na rynku mediów, tak aby prawa katolików były respektowane na równi z innymi.

Wzywamy KRRiT do zmiany swojej decyzji, dyskryminującej odbiorców katolickiej telewizji, jak i łamiącej podstawowe prawa wolności, wyrażania opinii i poglądów, nie tylko ludzi wierzących w naszej Ojczyźnie.

Rada Miasta Bochnia