Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-29 07:50:19 przez system

Rada Powiatu: Komisja Rewizyjna w opozycji

Na dzisiejszej, XL sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę budżetową na rok 2010. Nie ona jednak dostarczyła najwięcej emocji. Całkiem niespodziewanie najciekawszym wydarzeniem okazało się głosowanie nad planami pracy poszczególnych komisji na przyszły rok. Komisja rewizyjna również przygotowała swój projekt:

Styczeń: kontrola Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie realizacji wydatków środków budżetu powiatu i innych środków za rok 2009.
Luty: kontrola Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zakresie wykorzystania w roku 2009 nieruchomości zarządzanych przez Powiat Bocheński, w tym będących własnością Skarbu Państwa.
Marzec: ocena materiałów wykonania budżetu Powiatu w 2009 roku.
Kwiecień: kontrola wydatków osobowych w Starostwie Powiatowym w Bochni w 2009 roku.
Maj: kontrola w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki w zakresie realizacji wydatkowania środków budżetu powiatu i innych środków w 2009 roku na cele oświatowe.
Czerwiec: kontrola Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w zakresie realizacji i wydatkowania środków na zadania dotyczące promocji Powiatu za 2009 rok. Wrzesień: analiza wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2010.

Przewodniczący rady, Ryszard Rozenbajgier zaproponował korektę tego planu:

I tak — w styczniu miałoby się obyć bez żadnej kontroli Komisji.
Luty: kontrola Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie realizacji wydatków środków budżetu powiatu i innych środków za rok 2009.
Marzec: zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego roku 2009 i przygotowanie wniosku do Rady Powiatu w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Zarządowi Powiatu.
Kwiecień: kontrola Domu Pomocy Społecznej w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w 2009 roku.
Maj: kontrola w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki w zakresie realizacji wydatkowania środków budżetu powiatu i innych środków w 2009 roku na cele oświatowe. Czerwiec: kontrola realizacji przez Wydział Komunikacji I Transportu (Samodzielne Stanowisko ds. Transportu) zadań w zakresie ruchu drogowego za 2009 rok. Wrzesień: Analiza wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2010.

Jak widać projekt prezydium Rady przewiduje inne organy powiatu do kontroli przez KR niż sama Komisja: DPS i Wydział Komunikacji. Z planu kontroli wypadły natomiast takie pozycje jak kontrola wydatków osobowych w Starostwie czy kontrola Wydziałów Promocji i Geodezji.

Proponowane zmiany wywołały żywe niezadowolenie członków Komisji Rewizyjnej. Bernadetta Gąsiorek oświadczyła, że plan został przez Komisję przyjęty jednogłośnie. Zawnioskowała też, aby pod głosowanie poddać "nieretuszowany" plan Komisji. Ryszard Rozenbajgier przypomniał, że pracę Komisji Rewizyjnej zleca Rada Powiatu. Dodał też, że kontrole proponowane prze komisję powtarzają się w kolejnych już latach i że należałoby skontrolować też inne ograny powiatu. Radna Gąsiorek odparowała, że Komisja swój plan ułożyła na podstawie planu pracy Rady na przyszły rok, przedstawionego przez samego przewodniczącego.

W tym miejscu powstała wątpliwość: który z projektów głosować najpierw. Przewodniczący uważał, że jego projekt idzie dalej i dlatego powinien zostać przegłosowany jako pierwszy. Indagowana w tej sprawie radczyni powiatu nie wypowiedziała się w kwestii, czyj projekt planu proponuje głębsze zmiany, uznała jednakże najpierw należy głosować plan przedstawiony jako pierwszy. Biorąc pod uwagę to kryterium, projekt prezydium Rady był również uprzywilejowany.

Rozgorzała dyskusja. Radny Robert Roj z popierającej starostę Koalicji dla Powiatu Bocheńskiego zaproponował jej zamknięcie i przejście do głosowania na planami pracy Komisji Rewizyjnej. Stało się to w chwili kiedy o głos prosiło jeszcze dwoje członków KR: radna Gąsiorek i radny Kopańczyk. Zgodnie z procedurą przewodniczący musiał wniosek o zakończenie dyskusji poddać pod głosowanie. Wniosek przeszedł. W kuluarach członkowie KR komentowali to jako zamknięcie ust radnym, którzy jeszcze chcieli się wypowiedzieć.

Ostatecznie przeszedł plan pracy KR, zaproponowany przez prezydium Rady, choć przeciwko niemu glosowało kilkoro radnych, nie tylko z KR. Kiedy przystąpiono do następnych projektów uchwał, dwoje najaktywniejszych członków KR nie brało udziału w głosowaniach.

Po obradach zapytaliśmy przewodniczącego Ryszarda Rozenbajgiera, czy tak daleko idących zmian w planie pracy KR nie można było najpierw przedyskutować z samą Komisją. — Można było… - przyznał przewodniczący.

eb