Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-26 09:55:33 przez system

Rada Powiatu przypieczętowała wykonanie budżetu za 2013

Od pamiątkowego zdjęcia wszystkich radnych rozpoczęła się wczorajsza sesja Rady Powiatu. To na wypadek, gdyby Zarząd nie dostał absolutorium za rok 2013. Ale obawy okazały się na wyrost. Absolutorium zostało udzielone, choć nie bez walki.

Zastrzeżeń i krytyki wykonania budżetu AD 2013 było bardzo wiele. Oto najważniejsze z nich:

  • pobieranie swoistego haraczu od gmin przy inwestycjach drogowych (radny Ludwik Węgrzyn);

  • polityczne dzielenie środków na drogi (radny Henryk Kopańczyk);

  • niesprawiedliwe wydatki na szkoły, nie uwzględniające liczby uczniów i prognoz rozwojowych szkoły Wydatki mniejsze niż przyznana z ministerstwa subwencja oświatowa, np. w wypadku SOSW w Bochni. Zastopowanie inwestycji, zarówno remontowych jak i budowlanych we wszystkich szkołach w związku z niesłychanie kosztowną budową hali sportowej w Łapanowie (radna Bernadetta Gąsiorek);

  • nadwyżka budżetowa w wysokości 5.638.000 zł. „Jak to się dzieje, że przy takiej nadwyżce radni interpelujący często w drobnych sprawach, słyszeli bez końca – brak środków! (…) Robicie sobie jaja! (to pod adresem zarządu). (…) Ja już nie będę pisał żadnych interpelacji, bo szkoda papieru i drzew! (…) Zapewne już ta nadwyżka została radośnie podzielona pomiędzy 14 radnych koalicji!” (radny Aleksander Rzepecki).

Z totalnej krytyki wykonania budżetu wyłamał się radny Eugeniusz Konieczny. Było to zaskakujące, zwłaszcza w kontekście otwartego konfliktu pomiędzy Jackiem Pająkiem a wójtem Jerzym Lysym, który obserwujemy w ostatnich tygodniach. Eugeniusz Konieczny otrzymał przecież mandat z ramienia Stowarzyszenia Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem…

W swojej wypowiedzi przypomniał, że w kwestii budowy i remontu dróg nasz powiat należy do liderów w Małopolsce. Docenił też sukces, jakim jest budowa nowego DPS, który ma być oddany do użytku już 2 lipca. Do niepowodzeń zaliczył prace nad Powiatową Strefą Aktywności Gospodarczej. Ale, zdaniem radnego Koniecznego – powiat w 2013 roku zdał egzamin i widać, że jest potrzebny.

Ostatecznie absolutorium zostało przegłosowane przez radnych koalicji (14 głosów). Sześciu radnych było przeciw, a troje wstrzymało się od głosu. I już starosta mógł przyjąć bukiet słoneczników, który na tę okazję przygotowali pracownicy.